SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400047
201400047
Leren in organisaties: organisatiekunde
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400047
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
ContactpersoonM. Vereijken
E-mailm.w.c.vereijken@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Vereijken
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus:
 1. Kun je de thema’s en bijbehorende kernonderwerpen van de cursus beschrijven, uitleggen en interpreteren.
 2. Kun je de kernonderwerpen van de cursus aan elkaar relateren en ten opzichte van elkaar positioneren;
 3. Kun je aanvullende (wetenschappelijke) literatuur uit de organisatiekunde opzoeken, interpreteren, en positioneren ten opzichte van de cursusliteratuur.
 4. Heb je een professionele houding en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van (mondeling en schriftelijk) adviseren, welke je toe kunt passen in het schrijven van een adviesrapport en in gesprek met een (authentieke) opdrachtgever;
 5. Ben je in staat om 1), 2), 3) en 4) te koppelen aan een eigen visie en op basis hiervan praktijksituaties in (school-)organisaties te herkennen, te analyseren, en aan mogelijke oplossingen van praktijkproblemen bij te dragen.
Inhoud
Waarom bestaan er eigenlijk organisaties? Waar mensen werken, wordt het werken georganiseerd. In de huidige maatschappij kennen we veel topmanagers, midden managers, office managers… Maar wie bepaalt eigenlijk hoe een organisatie eruit ziet? En wat betekent dit voor de manier waarop mensen hun dagelijks werk invullen en de rol die leren daarin heeft?
 
Deze cursus is een eerste kennismaking met theorieën over organisaties en modellen die het leren in organisaties beschrijven. De theorie binnen deze cursus stelt de volgende thema’s aan de orde:
 • Organisatie en maatschappij (management en manager, stakeholders en maatschappelijke omgeving);
 • Organisatieopbouw en taakverdeling (ontwerp van de organisatiestructuur, verdeling van taken en bevoegdheden, organisatiecultuur);
 • De lerende organisatie (informeel leren, workplace learning);
 • Individueel leren in organisaties (Human Resource Development, employability, lifelong learning);
 • Mensen in organisaties (motivatie, werkgedrag en loopbaan, burnout, turnover);
 • Leiderschap;
 • De toekomst van het werk, organisatieleren en ondernemerschap (in organisaties).
 
In deze cursus leer je deelnemen aan de onderwijswetenschappelijke praktijk in twee verschillende rollen, namelijk de rol van onderzoeker en de rol van adviseur. Je werkt gezamenlijk aan een analyse van een organisatie en de manier waarop leren in deze organisatie wordt ingericht en gefaciliteerd. Dit mondt uit in een professioneel rapport en een presentatie van de bevindingen in de vorm van een advies. Je werkt aan een deel van de ontwikkeling van professionele vaardigheden van een onderwijswetenschapper, met name het academisch schrijven, samenwerken en leren analyseren.
 
De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretisch deel bestaat uit hoorcolleges en verdieping in de werkcolleges. Het praktisch deel komt aan bod in de werkcolleges (toepassen van kennis), de workshop verzorgd door een externe organisatie en de werkgroepen (het doen van onderzoek, het uitbrengen van een advies en het presenteren van onderzoek). In deze cursus leggen we accenten op het oefenen van adviesvaardigheden (rol van de adviseur, informatie verzamelen en mondeling presenteren), academisch schrijven (het schrijven van een rapport) en samenwerken. Naast deze professionele vaardigheden komt ook arbeidsmarktoriëntatie aan bod (workshop).
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Deze cursus sluit direct aan bij de cursus Inleiding in de Onderwijswetenschappen. Bijvakkers dienen kennis te nemen van het hoorcollege van deze cursus alsmede de literatuur die gebruikt is ter input bij dit college. Op Blackboard zal worden aangegeven waar deze bronnen geraadpleegd kunnen worden.
Bronnen van zelfstudie
Creemers, B., & Sleegers, P. (2009). De school als organisatie. In N. Verloop & J. Lowyck (Eds.), Onderwijskunde een kennisbasis voor professionals (pp. 112-148). Groningen, The Netherlands: Noordhoff Uitgevers.
Daly, A. J., Moolenaar, N. M., Bolivar, J. M., & Burke, P. (2010). Relationships in reform: the role of teachers’ social networks. Journal of Educational Administration, 48(5), 359-391. doi: 10. 1108/09578231011041062
Verplicht materiaal
Boek
Hatch, M. J. (2011). Organizations: A very short introduction. OUP: Oxford.
Artikelen
Worden bekend gemaakt in cursushandleiding.
Werkvormen
Arbeidsmarktoriëntatie

Hoorcollege

Inzage

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit open vragen. Bij open vragen wordt correctheid, volledigheid van het antwoord en de gebruikte argumentatie beoordeeld .
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vormgeven van een praktijkonderzoek naar een (school)organisatie, gevolgd door schriftelijke verslaglegging en verantwoording.

SluitenHelpPrint
Switch to English