SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400047
201400047
Leren in organisaties: organisatiekunde
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400047
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. R.E. Hagemeijer
E-mailr.e.hagemeijer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R.E. Hagemeijer
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus ben je in staat om op basis van een eigen visie en vanuit opgedane kennis en vaardigheden, problemen in de praktijk van (onderwijs)organisaties te onderkennen, te analyseren en bij te dragen aan de oplossingen ervan. Deze algemene doelstelling is vertaald in drie concrete doelen.

Na afronding van deze cursus: 

1) Heb je een kennisbasis ontwikkeld waarin organisatiekundige en onderwijswetenschappelijke inzichten geïntegreerd zijn;
2) Heb je een kennisbasis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van (mondeling en schriftelijk) adviseren;
3) Ben je in staat om 1) en 2) te koppelen aan een eigen visie en op basis hiervan praktijksituaties in (school-)organisaties te onderkennen, te analyseren, en aan mogelijke oplossingen van praktijkproblemen bij te dragen.
Inhoud
Niet alleen op scholen, maar ook in organisaties wordt geleerd. Er worden opleidingen ingekocht, in intervisiegroepen kennis gedeeld en in projecten samengewerkt. Hoe de organisatie is georganiseerd, heeft veel invloed op hoe dat leren eruit ziet. Maar wie bepaalt eigenlijk hoe een organisatie eruit ziet? Wat dragen topmanagers, midden-managers, office managers en externe opleiders bij aan het leren van mensen? En wat betekent dit voor de manier waarop mensen hun dagelijks werk invullen en leren?
 
Deze cursus is een eerste kennismaking met theorieën over organisaties en modellen die het leren in organisaties beschrijven. In deze cursus wordt voortgebouwd op de cursus ‘Inleiding Onderwijswetenschappen’. De theorie binnen deze cursus stelt de volgende thema’s aan de orde:
•        Organisatie en maatschappij (management en manager, stakeholders en maatschappelijke omgeving);
•        Organisatieopbouw en taakverdeling (ontwerp van de organisatiestructuur, verdeling van taken en bevoegdheden, organisatiecultuur);
•        De lerende organisatie (informeel leren, professionele leergemeenschappen, workplace learning);
•        Individueel leren in organisaties (Human Resource Development, employability, lifelong learning);
•        Mensen in organisaties (motivatie, werkgedrag en loopbaan, burnout, turnover);
•        Leiderschap;
•        De toekomst van het werk, organisatieleren en ondernemerschap (in organisaties).

In deze cursus leer je deelnemen aan de onderwijswetenschappelijke praktijk in twee verschillende rollen, namelijk de rol van onderzoeker en de rol van onderwijskundig adviseur. Je werkt gezamenlijk aan een analyse van een organisatie en de manier waarop leren in deze organisatie wordt ingericht en gefaciliteerd. Dit mondt uit in een professioneel rapport en een presentatie van de bevindingen. Je werkt aan een deel van de ontwikkeling van professionele vaardigheden van een onderwijswetenschapper, met name het academisch schrijven, samenwerken en leren analyseren.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis kan worden opgedaan met
Deze cursus sluit direct aan bij de cursus Inleiding in de Onderwijswetenschappen. Bijvakkers dienen kennis te nemen van het hoorcollege van deze cursus alsmede de literatuur die gebruikt is ter input bij dit college. Op Blackboard zal worden aangegeven waar deze bronnen geraadpleegd kunnen worden.
Bronnen van zelfstudie
Creemers, B., & Sleegers, P. (2009). De school als organisatie. In N. Verloop & J. Lowyck (Eds.), Onderwijskunde een kennisbasis voor professionals (pp. 112-148). Groningen, The Netherlands: Noordhoff Uitgevers.
Daly, A. J., Moolenaar, N. M., Bolivar, J. M., & Burke, P. (2010). Relationships in reform: the role of teachers’ social networks. Journal of Educational Administration, 48(5), 359-391. doi: 10. 1108/09578231011041062
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Artikelen
Worden bekend gemaakt in cursushandleiding.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Inzage

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit open vragen. Bij open vragen wordt correctheid, volledigheid van het antwoord en de gebruikte argumentatie beoordeeld .
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vormgeven van een praktijkonderzoek naar een (school)organisatie, gevolgd door schriftelijke verslaglegging en verantwoording.

SluitenHelpPrint
Switch to English