SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400046
201400046
Ontwerpen van leersituaties - inleidend
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400046
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoongeen A.J. van Tilborg, MSc
E-mailA.J.vanTilborg@uu.nl
Docenten
Docent
drs. N.C. Kraan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
geen A.J. van Tilborg, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus is de student op een praktische wijze ingeleid in de rol van onderwijswetenschappelijk ontwerper en ontwikkelaar. De student is in staat om in teamverband een lessenpakket te construeren en lesmateriaal te ontwikkelen met ICT, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis van kwaliteitscriteria voor leerteksten, illustraties en opdrachten.

 
Inhoud
Tijdens deze cursus maak je kennis met onderwijswetenschappelijk ontwerp en ontwikkelwerk met ICT. Het ontwerpen van lessenpakketten op basis van grondige onderwijswetenschappelijke analyses is een taak van docenten en onderwijswetenschappers. Onderwijsleerprocessen waarvoor de docent zijn ontwerp maakt, kunnen plaatsvinden in klassensituaties op scholen, maar ook daarbuiten, zoals in bedrijven en organisaties. In deze cursus werk je vooral in de context van schoolse situaties, in het bijzonder de bovenbouw van het primair onderwijs (groep 5 t/m 8).

Je analyseert, ontwerpt, en evalueert leerprocessen vanuit een concrete vraag, die is aangegeven vanuit de praktijk, binnen de context van Wereldori├źntatie (WO) in het primair onderwijs. Je werkt toe naar het ontwerp en de ontwikkeling van een concreet lessenpakket van vier lessen (waarvan een practicumles), een toets en een docentenhandleiding. Daarbij maak je gebruik van verschillende onderwijswetenschappelijke (ontwerp)principes en ICT. Hoe je tot dit ontwerp bent gekomen beschrijf en verantwoord je in het legitimeringsrapport.

Deze ontwerpprincipes ontleen je aan onderwijswetenschappelijke en leerpsychologische literatuur. In deze cursus staat het ontwerpmodel van Morrison, Ross, Morrison en Kalman (2019) centraal. Voor een deel levert deze literatuur fundamentele basiskennis om tot ontwerpen te komen. Bijvoorbeeld welke didactische werkvormen en instructiestrategie├źn bestaan er en tot welke effecten leiden die in combinatie met bepaalde leerlingkenmerken? Welke eisen zijn te stellen aan (visuele, auditieve) media en leermiddelen en wat is de bijdrage van vormgeving aan leerprocessen en leeropbrengsten?

Voor een ander deel ontleen je ontwerpprincipes aan algemene kennis over het ontwerpen. Daarin worden vragen beantwoord als welke stappen er te zetten zijn om te komen van een vaag plan tot een formulering van leerdoelen, tot het ontwerp van een leermiddel, tot een handleiding voor docenten. Aan welke eisen moet een studietekst voldoen? Welke eisen kunnen gesteld worden aan opdrachten, uitgaande van bepaalde leerdoelen?

In de werkgroepen wordt gewerkt  aan de inhoudelijke verwerking van de literatuur. Daarnaast wordt er onder begeleiding gewerkt aan het legitimeringsrapport en de ontwerpopdracht.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Verplicht materiaal
Boek
Morrison, G. R., Ross, S. M., Morrison, J. R., & Kalman, H. (2019). Designing effective instruction. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN-10: 1119465931 ISBN-13: 978-1119465935
Boek
Teunissen, F. (2011). Lesgeven op papier. Effectieve leerteksten schrijven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN:9789031317097
Artikelen
Wordt bekend gemaakt in de cursushandleiding.
Werkvormen
Gastcollege

Hoor/werkcollege

Inzage

Practicum

Presentatie

Responsiecollege

Werkgroepen

Algemeen
Tijdens de cursus werk je in een projectgroep gedurende de week zelfstandig aan de uitvoering van de projectopdracht en de bestudering van de daarvoor nodige literatuur. Het project bestaat uit het ontwerpen van een lessenpakket. De werkgroepen zijn bedoeld voor verdieping van de te bestuderen literatuur, begeleiding van de projectgroepen door de docent, het uitwisselen van peer feedback en als vast vergader/werkmoment voor je groep.

Toetsen
Digitale toets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De mate waarin de leerstof van de cursus wordt beheerst (kennis en vaardigheden rondom
ontwerptheorie, kritisch analyseren en synthetiseren) wordt beoordeeld door middel van een gesloten boek tentamen.

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Lessenpakket
Weging20
Minimum cijfer5,5

Legitimering
Weging40
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Om het ontwerpproces te structureren zijn deadlines voor deelproducten in het programma aangegeven. Aan het einde van de cursus wordt door iedere projectgroep als eindproduct een lessenpakket en een legitimeringsrapport van het ontwerp ingeleverd.

SluitenHelpPrint
Switch to English