SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400045
201400045
Leren in organisaties: veranderingsinterventies
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400045
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
ContactpersoonM. Heijboer
E-mailm.heijboer1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Heijboer
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Tijdens de cursus werk je aan de volgende doelen:

Kennis van/Inzicht in:
 • Perspectieven op verandering, ontwikkeling en leren in organisaties
 • Theorieën over innovatie en creativiteit
 • Theorieën over weerstand, macht en politiek bij veranderprocessen
 • Theorieën over werkplekleren, leergemeenschappen en leren in netwerken
 • Actuele problemen en ontwikkelingen in organisaties
 • Managen en (bege)leiden van organisatieverandering en -interventies
 • Rollen, competenties en werkvelden van de onderwijskundig professional
Vaardigheid in het:
 • Samenvatten van relevante wetenschappelijke literatuur
 • Analyseren van wetenschappelijke literatuur
 • Integreren van wetenschappelijke artikelen
 • Kritische analyse en advies voor verbetering van (leren in) een organisatie
 • Formuleren van onderbouwde adviezen op basis van wetenschappelijke literatuur
 
 
Inhoud
Mensen met veranderkundige kennis zijn waardevol voor organisaties, of zij nu als extern adviseur of als medewerker bij een verandertraject zijn betrokken. Organisaties zijn immers voortdurend in ontwikkeling. Onze huidige kenniseconomie en samenleving die in rap tempo verandert, vraagt van organisaties dat zij zich continu vernieuwen en aanpassen. Organisaties zien zich vaak vanwege de externe omgeving genoodzaakt om tot interne verandering in de organisatie te komen. Dit geldt niet alleen voor commerciële bedrijven, maar ook voor scholen. Binnen deze cursus wordt dan ook aandacht geschonken aan organisatieverandering en het leren van professionals in zowel onderwijsorganisaties als bedrijven.
 
Over het ontwikkelen en veranderen van organisaties bestaan veel verschillende opvattingen. Beschrijvingen van ontwikkelingsfasen zijn vaak gekoppeld aan kenmerken van de structuur of cultuur van organisaties. Bestuurders, managers en onderwijswetenschappers staan voor de uitdaging om de organisatiestructuur en taakverdeling, de bedrijfsprocessen en technologie, de samenwerking en communicatie, de cultuur en het leerklimaat zo te beïnvloeden dat productiviteit en efficiëntie samengaan met een aanvaardbare werkdruk en een positief werkklimaat.
 
Uitdagingen zijn er genoeg. Een geplande organisatieverandering slaagt lang niet altijd. Verschillende belanghebbenden met elk hun eigen perspectief strijden soms om hun gelijk. Hoe kun je, op basis van een probleem, uitdaging, of wens te veranderen, als onderwijswetenschapper een organisatie ondersteunen door het leren zo vorm te geven dat er mogelijkheden ontstaan voor succesvolle, duurzame organisatieverandering en leren van professionals?
 
Binnen deze cursus staan we stil bij zowel het leren van individuen (HRD, workplace learning) als het leren van de organisatie (‘de lerende organisatie’). Je krijgt een kader aangereikt waarmee je vanuit het perspectief van onderwijskundig adviseur, organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen leert te begrijpen en zo, vanuit het perspectief van ‘leren in organisaties’, bij te dragen aan succesvolle organisatieverandering. 

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
201400047 - LiO: organisatiekunde.
Verplicht materiaal
Artikelen
Worden bekend gemaakt in de cursushandleiding.
Werkvormen
Gastcollege

Hoor/werkcollege

Inzage

Responsiecollege

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Vorderingen in kennis en inzicht zoals omschreven in de leerdoelen en concreet gemaakt via literatuur.

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald. Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de cursushandleiding beschreven.

Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Bij opdracht, werkstuk en presentatie worden de vorderingen in academische vaardigheden gekoppeld aan doorlopen empirische cyclus en praktijkcyclus (bij veranderingsinterventies).

SluitenHelpPrint
Switch to English