SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400013
201400013
Honours College: Dare to Compare
Cursus informatieRooster
Cursuscode201400013
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauHB (Bachelor Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. R.C. van der Wal
E-mailr.c.vanderwal@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F.M. Kroese
Overige cursussen docent
Docent
T. Spiegel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.C. van der Wal
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (03-09-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotE: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureHonourscoördinator
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHonourscoördinator
Cursusdoelen
Zie de Engelse cursusbeschrijving
See English course description
Inhoud
Zie de Engelse cursusbeschrijving
See English course description
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Een aantal specifieke artikelen.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Eigen literatuur (minimaal 2 artikelen).
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In de loop van deze cursus vinden 3 hoorcolleges plaats van 120 minuten voor alle studenten gezamenlijk.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten voor het hoor/werkcollege de opgegeven literatuur grondig bestudeerd hebben en zich voor de workshops hebben voorbereid.

Practicum

Bijdrage aan groepswerk
Studenten bereiden het practicum individueel voor door middel van een literatuursearch, het verzamelen van materiaal en het schrijven van deelproducten.

Presentatie

Toetsen
Groepsopdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een kritische en interdisciplinaire evaluatie van een maatschappelijk probleem met evt. een oplossing. Het groepswerkstuk toetst het vermogen om samen te werken met studenten uit andere disciplines.

Deadlines
De groepsopdracht wordt tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd en ingeleverd.

Individuele reflectieopdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een individueel reflectieverslag waarin de student eigen leerervaringen in kaart brengt. Het reflectieverslag toetst het vermogen tot kritische zelfreflectie. Deze opdracht wordt beoordeeld met een 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

Deadlines
De individuele reflectieopdracht wordt aan het eind van blok 1 ingeleverd.

Individueel paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Individueel essay waarin de student reflecteert op de tijdens de plenaire bijeenkomsten besproken interdisciplinaire vraagstukken. Het paper toetst theoretische diepgang en het vermogen om verschillende perspectieven binnen de sociale wetenschappen met elkaar te vergelijken.

Deadlines
Het individuele paper wordt aan het eind van blok 1 ingeleverd.

SluitenHelpPrint
Switch to English