SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300820
201300820
Neuropsychologische revalidatie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300820
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Graduate School Sociale Wetenschappen; Neuropsychologie;
Contactpersoondr. T.C.W. Nijboer
Telefoon030-2533572
E-mailt.c.w.nijboer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.C. Dijkerman
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C.W. Nijboer
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.C.W. Nijboer
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBachelorstudenten kunnen zich niet inschrijven voor dit masteronderdeel.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud

Leerdoel
Na afronden van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in:

  • Toepassing van neuropsychologische interventie bij cognitieve en emotionele stoornissen die kunnen ontstaan na hersenbeschadiging
  • Mogelijke experimentele neuropsychologische interventies bij verschillende klinische beelden

 

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen

Het schriftelijk tentamen behorend bij deze cursus zal studenten door middel van open vragen toetsen op hun kennis betreffende de onderwerpen die aan bod zijn gekomen binnen de cursus. Studenten zullen getoetst worden op zowel kennis met betrekking tot onderzoeksmethodiek van interventies van neuropsychologische stoornissen als inzicht in het raamwerk en plaats van revalidatie in het algemeen en neuropsychologische revalidatie in het bijzonder.

De opdracht behorend bij deze cursus zal studenten vragen om op beknopte wijze hun opgedane kennis met alle voor handen zijnde literatuur praktisch te maken.

Inhoud
Doel van deze cursus is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige veel gebruikte neuropsychologische interventies van cognitieve en emotionele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast worden meer experimentele behandelstrategieƫn besproken die veelbelovend lijken maar nog niet in de huidige revalidatiepraktijk veelvuldig worden gebruikt. Cognitieve stoornissen staan centraal, maar activiteiten van het dagelijkse leven en sociaal-maatschappelijke problemen die veelvuldig worden geobserveerd na hersenletsel hebben een belangrijke plaats in de cursus. Meerdere gastsprekers worden uitgenodigd om te vertellen over hun klinische ervaringen met behandelingen in de praktijk.

 

Aspecten van academische vorming

Communicatieve vaardigheden

  • Het schrijven van een betoog

Vaardigheden in academisch denken

  • Het analyseren en structureren van informatie

Professionele vaardigheden

  • Het plaatsen van de stof in de context van de neuropsychologische beroepspraktijk
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Artikelen
Een tiental geselecteerde internationale wetenschappelijke artikelen.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten is vereist. Ter voorbereiding dienen de opgegeven artikelen bestudeerd te worden.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging80
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De opgedane kennis op het gebied van de (experimentele) neuropsychologische revalidatie.

SluitenHelpPrint
Switch to English