SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300818
201300818
Ontwikkelingsneuropsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300818
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Graduate School Sociale Wetenschappen; Neuropsychologie;
Contactpersoonprof. dr. H.C. Dijkerman
Telefoon+31 30 2533395
E-mailh.c.dijkerman@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.C. Dijkerman
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBachelorstudenten kunnen zich niet inschrijven voor dit masteronderdeel.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud

Leerdoel
Na het afronden van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in de theoretische modellen over cognitieve stoornissen als gevolg van beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel tijdens de ontwikkeling en de veroudering. Tevens heeft de student kennis gemaakt met de praktische aspecten en verslaglegging van diagnostiek van functiestoornissen bij kinderen.

 

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen

Tijdens de toetsen zullen zowel de praktische aspecten van het testen van cognitieve functies bij kinderen als de theoretische kennis over de cognitive modellen van (ab)normale ontwikkeling en veroudering getoetst worden. De praktische vaardigheden en verslaglegging worden getoetst in de opdracht, de theoretische kennis wordt getest tijdens het tentamen.

 

Inhoud
In deze cursus komen stoornissen in het cognitief
en sensorimotorisch functioneren als gevolg van afwijkingen aan het zich ontwikkelende brein aan bod. Hierbij gaat het om alle leeftijdsfasen, van kinderen tot ouderen. Om de consequenties van een ontwikkelingsstoornis of een vroege laesie te kunnen doorgronden is het van belang dat er kennis wordt opgedaan over de normale cognitieve en sensorimotorische ontwikkeling. Tevens is inzicht in de effecten van vroege beschadigingen op de neuronanatomische ontwikkeling en de daarbij behorende plasticiteit onmisbaar. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het andere uiteinde van het leeftijdsspectrum, waarbij de cognitieve veranderingen tijdens normale en pathologische veroudering aan bod komen.

Tenslotte kunnen studenten in deze cursus enige ervaring opdoen met het afnemen en interpreteren van neuropsychologische tests bij kinderen.

 

Aspecten van academische vorming
Opdracht
Communicatieve vaardigheden

  • Gespreksvaardigheden - bijv. onderhandelen, interviewen, gesprekken met cliĆ«nten/patiĆ«nten/personeel
  • Sociaal-contactuele vaardigheden

Organisatorische vaardigheden

  • Planmatig werken

Vaardigheden in academisch onderzoek

  • Data verzamelen en analyseren
  • Schriftelijk rapporteren over onderzoek

Tentamen
Communicatieve vaardigheden

  • Het schrijven van een voor derden leesbaar verslag

Vaardigheden in academisch denken

  • Bestuderen en analyseren van informatie
  • Synthetiseren en structureren van informatie

Vaardigheden in academisch onderzoek

Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Swaab, H., Bouma, A., Hendriksen, J. en Konig, C. (2011). Klinische kinderneuropsychologie. Boom. ISBN: 9789085062691.
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen die tijdens de cursus bekend zullen worden gemaakt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van boekhoofdstukken die bij het desbetreffende college horen.

Individuele opdracht (thuis)

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English