SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300178
201300178
Kind en Omgeving: Pedagogische Verkenningen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300178
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. M.M. Vermande
Telefoon+31 30 2532031
E-mailM.M.Vermande@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Prinzie
Overige cursussen docent
Docent
drs. Y.A.J. Stikkelbroek
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. Vermande
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
- het verwerven van kennis van de belangrijkste determinanten van het opvoedingshandelen en de relatie tussen opvoedingshandelen en psychosociale ontwikkeling; - kennis van belangrijke theorieën en paradigmata; - kennis van psychosociale problemen, classificatiesystemen en screeningsinstrumenten; - kennis van factoren die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en voortbestaan van psychosocociale problemen.
Inhoud

Van oudsher is pedagogiek of opvoedkunde de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, verzorgers, onderwijzers) kinderen en jeugdigen grootbrengen. Als theoretisch kader voor het opvoedingshandelen wordt in deze cursus het model van Belsky gebruikt. In dit model wordt aangegeven hoe verschillende factoren het opvoedingshandelen en de ontwikkeling van kinderen bepalen. De pedagogiek heeft echter ook oog voor factoren buiten het gezin. Naast opvoeding wordt in deze cursus aandacht besteed aan factoren in het kind (bijv. persoonlijkheidskenmerken), de gemeenschap (bijv. leeftijdgenoten of peers) en de maatschappelijke en culturele context. Hoewel de nadruk ligt op emotionele en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen (vormen en functies van agressie, regelovertredend gedrag, pesten op school, angst, depressie, autisme, ADHD, multiprobleemgezinnen, ouders met psychiatrische problemen), wordt er ook aan de normale ontwikkeling gerefereerd.

Toelichting toelatingsvoorwaarden
·      De cursus is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid die de minor Jeugd en Criminaliteit volgen.

·      Studenten van andere studierichtingen en faculteiten, die geïnteresseerd zijn in pedagogische basisbegrippen en een pedagogische blik op psychosociale ontwikkeling en ‘nature’ en ‘nurture’, zijn evenzeer welkom. Pedagogische invalshoeken op maatschappelijk relevante problemen komen uitgebreid aan bod.

De online-werkgroepen bieden flexibiliteit zodat de cursus gemakkelijker kan worden gecombineerd met andere cursussen.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Prins, P., & Braet, C.(2008) (Eds). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031352067.
Boek
Prinzie, P. (2007). Waarom doet mijn kind zo moeilijk? Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. (6e druk). Tielt: Lannoo. EAN 9789020970685
Diverse
Overige verplichte literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven / afgesproken literatuurstudie en opdracht.

Inzage (Verplicht)

Responsiecollege

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Literatuuropdrachten
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voor minimaal 5 van de 7 opdrachten dient een Voldoende te worden gehaald om aan het tentamen en hertentamen te mogen deelnemen.

Tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de toets en de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English