SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300033
201300033
Literatuurstudie ASW
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300033
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondrs. G.B.M. Dielissen
Telefoon+31 30 2539081
E-mailG.B.M.Dielissen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. M. Bal
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.F. de Bordes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.A. Lepianka
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Het leren verzamelen en analyseren van theoretisch en empirisch materiaal over een sociaalwetenschappelijke vraag;
  • Detecteren van lacunes in de bestudeerde literatuur;
  • Op grond hiervan formuleren van een onderzoekbare vraagstelling;
  • Het schrijven van een beknopt overzicht van relevante theorievorming en empirie hierover;
  • Formuleren van een passende onderzoeks- en analyseopzet (onderzoeksplan);
  • Samenvattend: het op wetenschappelijke manier schrijven van de Inleiding (bestaande uit de Introductie en Theoriesectie) en Methode (bestaande uit het onderzoeksplan) zoals gebruikelijk in een wetenschappelijk artikel.
Inhoud
Studenten schrijven individueel een literatuurstudie over een voor ASW-ers relevant onderwerp. Keuze voor een bepaald thema gaat in overleg met de docent. Alle aspecten van het doen van literatuurstudie komen daarbij aan bod (selecteren en samenvatten van publicaties, vergelijking van theoretische benaderingen, op een rij zetten van empirische resultaten). Studenten leren om de verschillende theorieën, onderzoeksresultaten en interpretaties van hun onderwerp te analyseren en beschrijven. Daarbij maken zij gebruik van wetenschapstheoretische en methodologische inzichten uit eerdere cursussen. Lacunes in de kennis worden opgespoord, hetgeen uitmondt in een onderzoekbare vraagstelling en hypothesen. De literatuurstudie eindigt met een korte, methodologisch verantwoorde onderzoeksopzet.

Het resulterende paper mag gebruikt worden voor de ASW-bachelorscriptie (blok 4) en kan, indien als voldoende beoordeeld, de basis vormen voor het eerste gedeelte van die bachelorscriptie.

Inspanningsverplichting
Het voorbereiden van de groepsbesprekingen, het op tijd inleveren van tussenproducten en het geven van peer feedback behoren tot de inspanningsverplichting. Studenten dienen bij alle werkgroepen en werkateliers aanwezig te zijn. Zij mogen één bijeenkomst missen in overleg met de docent en moeten dan ook een compensatieopdracht maken. Doen zij dit niet dan worden zij verder uitgesloten van de cursus.

Aspecten van academische vorming
  • Wetenschappelijk analyseren van complexe teksten
  • Nieuw onderzoek vormgeven
  • Schrijven van een wetenschappelijke tekst

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Studenten moeten kennis van statistiek, methoden en onderzoek hebben op het niveau van MTS3 om te kunnen deelnemen aan deze cursus.
Voorkennis kan worden opgedaan met
MTS3
Verplicht materiaal
Boek
Burton, L. J. (2010). An Interactive Approach to Writing Essays and Research Reports in Psychology, 3rd Edition. Milton, AUS: Wiley. ISBN : 978-1-74216-649-0
Aanbevolen materiaal
Boek
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der, & Wal, E. van der (2012). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma
Boek
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: American Psychological Association.
Handleiding
Westerbeek, J. (2013). Goed geschreven, goed begrepen. Schrijfinstructie voor studenten Algemene Sociale Wetenschappen (12de editie). Utrecht: Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen.
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Studenten werken individueel aan hun paper.

Werkatelier

Algemeen
Studenten werken onderling aan delen van hun literatuurstudie en het onderzoeksdesign voor het empirische onderzoek. Ze krijgen daarbij feedback van andere studenten en docenten van literatuurstudie en MTS4.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve en constructieve deelname aan het werkatelier.

Werkgroep

Algemeen
Studenten werken in groepjes bij het zoeken naar en verwerken van literatuur voor het thema dat de groep gemeenschappelijk heeft en de opzet van hun empirische onderzoek. Zij beoordelen elkaars werk in een peer-reviewachtige setting.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt verwacht dat zij actief en constructief deelnemen aan de werkgroepen.

Toetsen
Paper
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Aan de hand van hun paper moeten studenten laten zien dat zij in staat zijn wetenschappelijke literatuur te bestuderen, analyseren en verwerken, lacunes op te sporen en te komen tot een onderzoeksopzet die in vorm gelijkt op de Introductie en het Methodengedeelte van een volgens APA-normen geschreven sociaalwetenschappelijk artikel.
Beoordeeld wordt het vermogen zelfstandig een literatuurstudie uit te voeren en op basis van theoretische en empirische inzichten een onderzoeksopzet te ontwerpen.

SluitenHelpPrint
Switch to English