SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300032
201300032
Methoden, technieken en statistiek 4
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300032
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.L.F. Cruyff
E-mailm.cruyff@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.L.F. Cruyff
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.L.F. Cruyff
Overige cursussen docent
Docent
J. Geerlings, MSc
Overige cursussen docent
Docent
H.J. Leplaa, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Rietbergen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus is voor (ASW)studenten die al een voortraject kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben gevolgd.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Kennis van kwalitatieve en/of kwantitatieve analysetechnieken (afhankelijk van gekozen spoor)
  • Werken met SPSS syntax i.v.m. reproduceerbaarheid en transparantie
  • Het kiezen van analysetechnieken bij de onderzoeksvraag
  • Het uitvoeren en interpreteren van statistische analyses
  • Het onderkennen van ethische aspecten van sociaalwetenschappelijk onderzoek
  • Kennis van en inzicht in systematic reviewing.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De leerdoelen worden getoetst aan de hand van een bonustoets en een eindtoets. De eindtoets is afhankelijk van het gekozen spoor. Het kwalitatieve spoor wordt afgesloten met een essaytentamen over de theorie en toepassing van de behandelde kwalitatieve methoden. Het kwantitatieve spoor wordt afgesloten met een MC-tentamen over de theorie en toepassing van de behandelde kwantitatieve methoden.
Inhoud
Studenten hebben in de eerste twee jaar van hun studie kennis gemaakt met een breed scala aan sociaalwetenschappelijke methoden en technieken. In deze cursus wordt in de eerste twee weken de belangrijkste kennis op zowel het kwantitatieve als kwalitatieve vlak herhaald. Met andere woorden, in hoog tempo wordt de aanwezig veronderstelde kennis ververst. Vervolgens vindt reflectie plaats op de ethische aspecten van sociaalwetenschappelijk onderzoek, en wordt ingegaan op de systematic reviewing methode. In de laatste vier weken van deze cursus kiezen studenten voor verdere verdieping van hun kennis van ofwel kwantitatieve ofwel kwalitatieve onderzoekstechnieken.

De eerste drie weken van de cursus worden afgesloten met een bonustoets. Deze bestaat uit MC-vragen over de theorie en toepassing van de behandelde analysetechnieken. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Voor het kwantitatieve spoor is dat een MC-tentamen over de toepassing en interpretatie van de behandelde technieken. Voor het kwalitatieve spoor is dat een essaytentamen. De bonustoets telt alleen mee indien het cijfer hoger is dan het cijfer voor de eindtoets. In dat geval telt de bonustoets voor 30% en de eindtoets voor 70% mee voor het eindcijfer. Als het cijfer voor de bonustoets lager is dan het cijfer voor de eindtoets, wordt het eindcijfer voor 100% bepaald door de eindtoets.

Inspannings- en aanwezigheidsverplichting
Er geldt voor deze cursus een inspannings- en aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen wekelijks stof voor het college en de werkgroep te lezen, en eventuele afwezigheid met geldige reden te melden. Wanneer zij meer dan één werkgroep/practicum missen dienen zij in overleg met de docent een compensatieopdracht te maken. Doen zij dit niet dan vervalt het recht op deelname aan de aanvullende toetsing. Bij twee of meer keer afwezigheid zonder geldige reden leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de cursus en de toetsing.

Aspecten van academische vorming
Reflectie op methodologische kwesties en de betekenis van sociaalwetenschappelijke theorievorming in onderzoek.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Studenten moeten basiskennis van statistiek, methodenleer en kwalitatief onderzoek hebben op het niveau van MTS-3 om te kunnen deelnemen aan deze cursus.
Voorkennis kan worden opgedaan met
MTS-3
Verplicht materiaal
Boek
Boeije, H.R. (2010). Analysis in qualitative research. London: Sage.
Boek
Field, A. (2013). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Publicatons (4th ed.).
Boek
Neuman, W.L. (2012). Understanding research. Boston: Pearson.
Boek
Tijmstra, J. & Boeije, H.R. (2011). Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom. ISBN 9789059317369.
Artikelen
Worden via Blackboard bekend gemaakt.
Boek
ALLEEN VOOR KWALITATIEF SPOOR: Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). Wualitatieve data analyses: A methods sourcebook. 3rd Ed. ISBN 978-1-4522-5787-7. Eventuele andere literatuur wordt later via Blackbord bekend gemaakt.
Werkvormen
Algemeen deel

Algemeen
In de colleges wordt behandeld: 1) Kwanti, 2) Kwali, 3) Systematic Review

Algemeen deel en kwantitatief deel

Algemeen
Computer practica waarin studenten oefenen met verschillende analysemethoden in SPSS en/of NVivo.

Instructie college

Interviewtraining (kwalitatief deel)

Inzage

Kwali-spoor

Algemeen
De colleges gaan over: 1) Theorie, 2) DQA, 3) Ethiek en 4) Interviewtraining

Kwanti-spoor

Algemeen
De colleges gaan over: 1) Data management, 2) PCA, 3) Multiple regressie, 4) Mediatie/Moderatie en 5) Logistische regressie

Werkgroep (kwalitatief deel)

Algemeen
Naast de colleges is er iedere week een werkgroep/practicum waarin studenten reflecteren op of oefenen met verschillende analysemethoden behorende bij verschillende soorten data.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. Voor de bijeenkomst moet de student zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Op Blackboard zal per bijeenkomst duidelijk worden aangegeven wat er verwacht wordt van de student.

Bijdrage aan groepswerk
Van studenten wordt een constructieve deelname aan werkgroepen/practica en daarin behandelde opdrachten verwacht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Herhaling van de stof uit MTS-1 tot MTS-3

SluitenHelpPrint
Switch to English