SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300028
201300028
Academisch schrijven/Onderwijspsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300028
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen;
Contactpersoondr. C.D. Hulshof
E-mailc.hulshof@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.D. Hulshof
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.H.M. Janssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (02-09-2013 t/m 24-01-2014)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Zie inhoud.
Inhoud

Academisch schrijven is een essentiële academische en methodologische vaardigheid binnen de Bacheloropleiding Onderwijskunde. Het construeren van een helder en solide wetenschappelijk betoog is essentieel voor de theoretische onderbouwing van de probleemstelling en de interpretatie en presentatie van onderzoeksresultaten. In de cursus wordt gedetailleerd aandacht besteed aan het proces van wetenschappelijk schrijven, het ontwerpen en opbouwen van een artikel, en het gebruik van met name secundaire bronnen (wetenschappelijke en vakliteratuur) maar ook niet-wetenschappelijke documenten, de media, en het internet. Belangrijke aspecten die worden geleerd en geoefend zijn: afbakening van het onderwerp, de formulering van hoofd- en deelvragen,  synthese van literatuur, structurering van een wetenschappelijk betoog, brongebruik en –verwijzing, stilering en de technische afwerking van het stuk (noten, bibliografie, tabellen, figuren, tekstkaders, lay out).
De werkwijze binnen de cursus bestaat vooral uit frequente en kleinschalige practica, waarbinnen de eigen opdrachten met medestudenten en werkgroepbegeleiders besproken worden. In enkele hoorcolleges zal ingegaan worden op de algemene aspecten van wetenschappelijk schrijven en wetenschappelijke teksten.

Het leren van wetenschappelijk schrijven is gekoppeld aan het inhoudelijke domein van de Onderwijspsychologie. Dit domen richt zich op de systematische bestudering van leerprocessen vanuit het perspectief van het behaviorisme, het (sociaal)-constructivisme en het cognitivisme. In de cursus komen de verschillende kwaliteitseisen die aan onderwijsmateriaal gesteld dienen te worden aan de orde, beoordeeld vanuit het perspectief van de hiervoor genoemde opvattingen. Achtereenvolgens worden cognitief psychologische processen aan de orde gesteld zoals het leren van inhoudelijke informatie, het leren van procedurele informatie, probleemoplossend denken, het leren op latere leeftijd en kennisstructuur van experts in vergelijking met novices. Ook wordt ingegaan op de stadia in de ontwikkeling zoals Piaget die ziet in vergelijking met de opvattingen van onder andere Vygotsky. De onderwerpen worden in historisch en theoretisch perspectief geplaatst en bij enkele onderdelen gerelateerd aan neurologische en filosofische ideeën hieromtrent. In de begeleidende opdrachten word je uitgedaagd om de theorie te confronteren met de praktijk van onderwijzen en opleiden. 

In deze cursus worden de volgende academische vaardigheden beoordeeld:

  • Informatie zoeken en selecteren;
  • kritisch analyseren.

Voor studenten in het instroomprogramma voor hbo’ers worden de voor deze cursus verplichte onderwijsonderdelen (hoorcolleges, werkgroepen en practica) geroosterd op een vaste onderwijsdag (dinsdag). 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2008). Psychology in education. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-4058-3541-1
Boek
American Psychological Association (2009). Publication manual of the american psychological association (Sixth edition). Washington DC: American Psychological Association. ISBN: 978-1-4338-0561-5.
Reader
Verzameling via de Universiteitsbibliotheek te vinden literatuur (wordt opgegeven).
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Aanvullende Literatuur m.b.t. academisch schrijven wordt later bekend gemaakt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Inzage

Spreekuur (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Position Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het verplichte boek van Woolfolk, Hughes, & Walkup (2008) en literatuur uit de reader.

SluitenHelpPrint
Switch to English