SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300019
201300019
Arbeidspsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300019
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonJ.F. IJbema
E-mailj.f.ybema@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
J.F. IJbema
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C.W. Peeters
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 17-08-2020 t/m 18-08-2020
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Deze cursus biedt een algemene inleiding in de moderne arbeidspsychologie.
Als je dit vak met een voldoende hebt afgesloten kun je:
  1. Basale concepten, theoretische modellen en onderzoeksbevindingen op het gebied van de arbeidspsychologie begrijpen en toepassen op praktische, maatschappelijk relevante vraagstukken.
  2. Planmatig (samen)werken bij de uitvoering van kwalitatief en kwantitatief onderzoek ten behoeve van een functieanalyse en het schrijven en presenteren van een wetenschappelijk artikel daarover.
  3. Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van arbeidsomstandigheden door het bestuderen van (wetenschappelijke) literatuur, het systematisch analyseren van een functie en het ontwikkelen van interventieplannen ter verbetering van het welzijn op het werk.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Toetsing vindt op twee manieren plaats. Ten eerste middels een schriftelijke toets aan het einde van de cursus. In deze toets wordt nagegaan of je over de te verwerven arbeidspsychologische kennis beschikt (zie leerdoelen) en deze ook kunt toepassen op relevante casuïstiek. Ten tweede vindt toetsing  plaats aan de hand van de groepsopdracht. Deze groepsopdracht dient ertoe dat je ervaring opdoet met enkele vaardigheden die belangrijk zijn voor een arbeidspsycholoog, namelijk het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek ten behoeve van een functieanalyse en het schrijven en presenteren van een wetenschappelijk artikel hierover.
Inhoud
Arbeidspsychologie is het onderdeel van de Arbeids- en Organisatiepsychologie dat zich richt op arbeidstaken en de omstandigheden waaronder deze taken worden uitgevoerd. Centraal staat steeds de mens als uitvoerder van doelgericht gedrag op het werk. Aandacht gaat uit  naar de  betekenis van werk voor mensen, recente veranderingen in de wereld van ‘werk’, de arbeidsomstandigheden, prestaties en motivatie van werknemers en de effecten van werk voor gezondheid en welzijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer taakanalyse en taakontwerp, werktijden, arbeidsfouten en -ongevallen, herstel, werk-privé balans, (on)welbevinden op het werk (zoals burn-out, bevlogenheid, verveling), werkstress, werkprestatie, ziekteverzuim en arbeidspsychologische interventies.
 
Arbeidspsychologen zijn vooral werkzaam op het terrein van arbeidsomstandigheden. Zo verrichten zij advieswerk, werken samen met andere specialisten (bedrijfsartsen, ergonomen, arbeids­hygiënisten, veiligheidsdeskundigen) om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren door aanpassing van het ontwerp van functies, vermindering van werkdruk en verbetering van werkroosters. Daarbij gaat het in principe steeds om de juiste afstemming tussen de draaglast van de functie en de draagkracht van de werknemer. Behalve als adviseurs zijn arbeidspsychologen ook te vinden in onderzoeksfuncties bij universiteiten, organisaties voor toegepast onderzoek, en bij grote bedrijven en instellingen.

De cursus bestaat uit een acht hoorcolleges en vier werkcolleges. In de hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de Arbeidspsychologie en wordt de leerstof uit het boek behandeld. In de werkcolleges werken studenten in groepen (van 4-6 personen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen) onder begeleiding van een docent samen aan een groepsopdracht. De precieze inrichting van de cursus is onder voorbehoud en kan nog aangepast worden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de dan geldende Corona-maatregelen ons noodzaken om het onderwijs online te verzorgen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basale kennis van SPSS of een ander statistisch programma.
Bronnen van zelfstudie
Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS, 5th edition. London: Sage publications.
Verplicht materiaal
Boek
Peeters, M.C.W., De Jonge, J., & Taris, T.W. (eds., 2014). An introduction to contemporary work psychology. Malden: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-119-94553-6.
Artikelen
Voor de opdrachten dienen studenten zelfstandig naar relevante materialen (bijvoorbeeld artikelen) te zoeken.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Werkgroep

Algemeen
Wekelijkse bijeenkomsten van twee maal twee uur (bijvoorbeeld een hoorcollege van twee uur gekoppeld aan een werkgroep van twee uur). Tijdens de werkgroepen worden opdrachten voorbereid en gemaakt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van bijbehorende hoofdstukken uit het boek en zelf gevonden artikelen, voorbereiden van (huiswerk-)opdrachten.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English