SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300019
201300019
Arbeidspsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300019
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. M.C.W. Peeters
Telefoon+31 30 2534822
E-mailm.peeters@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C.W. Peeters
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C.W. Peeters
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Deze cursus biedt  een algemene inleiding in de moderne arbeidspsychologie.
Als je dit vak met een voldoende hebt afgesloten kan je:
 
1.      Basale concepten, theoretische modellen en onderzoeksbevindingen op het gebied van de arbeidspsychologie  beschrijven én toepassen op praktische, maatschappelijke relevante  vraagstukken.
2.      Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van arbeidsomstandigheden door het bestuderen van (wetenschappelijke) literatuur, het systematisch analyseren van een functie en het ontwikkelen van interventieplannen ter verbetering van het welzijn op het werk.
3.      Planmatig samenwerken aan de ontwikkeling én presentatie van een workshop ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
4.      Actuele, maatschappelijke arbeidspsychologisch vraagstukken herkennen, erover presenteren en discussiëren.
 
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Toetsing vindt plaats aan de hand van een multiple choice toets  aan het einde van de cursus. Op deze manier wordt  nagegaan of de student over de te verwerven arbeidspsychologische kennis beschikt en deze ook kan toepassen op concrete casuïstiek (zie leerdoel 1). De vragen variëren in moeilijkheidsgraad en toetsen de mate waarin een student in staat is om de stof te reproduceren, toe te passen alsmede te beoordelen.
Leerdoel 2, 3 en 4 worden vooral getoetst in de werkgroepen . In deze werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten (zoveel mogelijk afkomstig uit de praktijk van de arbeidspsychologie) nagegaan of de stof goed wordt toegepast op praktische arbeidspsychologische vraagstukken. Ook wordt getoetst of de student de inhoudelijke stof kan gebruiken voor het ontwikkelen en geven van een wetenschappelijk onderbouwde workshop om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Tot slot stimuleren en toetsen de werkgroepopdrachten de mondelinge presentatievaardigheden, discussievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden (leerdoel 3 en 4).
 
Inhoud
Arbeidspsychologie is het onderdeel van de Arbeids- en Organisatiepsychologie dat zich richt op arbeidstaken en de omstandigheden waaronder deze taken worden uitgevoerd. Centraal staat steeds de mens als uitvoerder van doelgericht gedrag op het werk. Aandacht gaat uit  naar de  betekenis van werk voor mensen, recente veranderingen in de wereld van ‘werk’ de arbeidsomstandigheden, prestaties en motivatie van werknemers en de effecten voor gezondheid en welzijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer taakanalyse en taakontwerp, werktijden, arbeidsfouten en -ongevallen, herstel, werk-privé balans, (on)welbevinden op het werk (zoals burn-out, bevlogenheid, verveling), werkstress, werkprestatie, ziekteverzuim en arbeidspsychologische interventies.
Arbeidspsychologen zijn vooral werkzaam op het terrein van arbeidsomstandigheden. Zo verrichten zij advieswerk, werken samen met andere specialisten (bedrijfsartsen, ergonomen, arbeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen) om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren door aanpassing van het ontwerp van functies, vermindering van werkdruk en verbetering van werkroosters. Daarbij gaat het in principe steeds om de juiste afstemming tussen de draaglast van de functie en de draagkracht van de de  werknemer. Behalve als adviseurs zijn arbeidspsychologen ook te vinden in onderzoeksfuncties bij universiteiten, organisaties voor toegepast onderzoek, en bij grote bedrijven en instellingen.
De cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten die zijn verdeeld over het hele blok. Elke week vinden er in principe minimaal twee bijeenkomsten plaats. De opzet van elke week is globaal als volgt: De eerste bijeenkomst in de week bestaat uit een inleidend hoorcollege waar het voor die week op de agenda staande onderdeel wordt geïntroduceerd. Daarna volgt er een werkgroep waarbij studenten in groepen (van 4-6 personen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen) onder begeleiding van een docent werken aan opdrachten. Ook  wordt er aan het einde van de cursus een  responsiecollege  ingeroosterd (vlak voor het tentamen) .
Ingangseisen
Voorkennis
Kennis van de sociale psychologie en haar toepassingen in organisaties.
Voorkennis kan worden opgedaan met
E., Wilson, T.D., & Akert, R.M. (2013), Social Psychology (8th ed.). Pearson Education,
Verplicht materiaal
Boek
Peeters, M.C.W., De Jonge, J., & Taris, T.W. (Eds., 2014). An introduction to contemporary work psychology. Malden: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-119-94553.
Artikelen
Voor de opdrachten dienen studenten zelfstandig naar relevante materialen (bijvoorbeeld artikelen) te zoeken.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Werkgroep

Algemeen
Wekelijkse bijeenkomsten van twee maal twee uur (bijvoorbeeld een hoorcollege van twee uur gekoppeld aan een werkgroep van twee uur). Tijdens de werkgroepen worden opdrachten voorbereid en gemaakt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van bijbehorende hoofdstukken uit het boek en zelf gevonden artikelen, voorbereiden van (huiswerk-)opdrachten.

Toetsen
Werkgroeppdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English