SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300017
201300017
Kerncursus Learning in Organizations
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300017
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Graduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijskundig ontwerp en advisering;
Contactpersoondr. F.J. Prins
Telefoon+31 30 2533707
E-mailf.j.prins@uu.nl
Docenten
Docent
dr. I.R. van Kolkhuis Tanke
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. Peltenburg
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.J. Prins
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Docent
G.A.B. Zandsteeg
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
 • Kennis ontwikkelen over theorieën, modellen en methodologische benaderingen met betrekking tot expertiseontwikkeling, professionaliseren en beoordelen van (toekomstige) beroepsbeoefenaren en het evalueren hiervan in de context van organisaties;
 • Kennis ontwikkelen over theorieën, modellen en methodologische benaderingen met betrekking tot organisatieverandering en organisatieleren;
 • Vaardigheden ontwikkelen in het analyseren van en kritische reflecteren op vraagstukken met betrekking tot professionele ontwikkeling en beoordeling, en organisatieverandering;
 • Vaardigheden ontwikkelen in het formuleren van onderbouwde adviezen ten aanzien van organisatieveranderings- en professionaliseringsvraagstukken.
Inhoud
In de kerncursus wordt literatuur bestudeerd en bediscussieerd in drie centrale thema's:

Expertiseontwikkeling en professionaliseren van (toekomstige) beroepsbeoefenaren

 • Eerder verworven competenties, ontwikkeling van competentie en van expertise;
 • Loopbaanontwikkeling en employability;
 • Formeel en informeel leren;
 • Leren in communities of practice.
 • Feedback en reflectie;

Organisatieverandering, organisatieleren en innovatie
 • Perspectieven op veranderen en samenhangende methodologische benaderingen en theorieën over gedrag en leren;
 • Systeemdenken en niveaus in verandersystemen of organisaties;
 • Stakeholders en actoren bij veranderingstrajecten;
 • Leiderschap;
 • Rol van de werkcontext en facilitering bij professionele ontwikkeling en organisatieverandering, de vaardigheden van docenten, trainers en managers.

Evaluatie en implementatie
 • Effectiviteit van opleidingen;
 • Evaluatie van verandertrajecten en impliciete en expliciete criteria die daarbij worden gehanteerd;
 • Kwaliteitszorg;
 • Projectmanagement;

De kerncursus Learning in Organizations biedt de stand van zaken en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van theorieën en modellen op het terrein van professionele ontwikkeling, beoordeling en organisatieverandering. In deze kerncursus worden theorieën en modellen gespiegeld aan actuele vraagstukken, zowel in onderwijscontexten als in bedrijfscontexten.
De cursus biedt de student een fundament van begrippen en onderscheidingen (fundering) waarop beslissingen voor de aanpak van professionele ontwikkeling en beoordeling van professionals en onderwijsverandering in de praktijk kunnen worden gebaseerd.
Ingangseisen
Voorkennis
Toelatingscompetenties masteropleiding betreffende onderwijspsychologie, organisatie veranderingsinterventies en assessment en evaluatie.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Inzage (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English