SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300010
201300010
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek
Cursus informatieRooster
Cursuscode201300010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. J.J.H.M. Janssen
Telefoon030-2534798
E-mailJ.J.H.M.Janssen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.H.M. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. N.W. Lagerweij
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onder andere kennis van/inzicht in:
•        Onderzoeksmethoden en –technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek veelvuldig worden gebruikt.

En vaardigheid in:
•        Kritisch evalueren van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden gebruikt;
•        Kunnen toepassen van de statistische methoden en technieken op geboden datasets (met SPSS) en hierover kunnen rapporteren volgens APA richtlijnen.
Inhoud
In de cursus maak je kennis met onderzoeksmethoden en statistische technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek vaak worden gebruikt. Aan de hand van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden toegepast, wordt ingegaan op vraagstellingen waarvoor deze methoden en technieken bij uitstek geschikt zijn. In de hoorcolleges worden de methodische en statistische achtergronden toegelicht en geïllustreerd.

Thema's zijn onder andere:
•        multipele regressieanalyse;
•        meerweg ANOVA;
•        covariantie analyse;
•        herhaalde metingen ANOVA en mixed design;
•        analyse van mediatie en moderatie;
•        kwalitatieve analyse van interviews met de gefundeerde theorie benadering;
•        analyse van verbale data verkregen uit interactie;
•        mixed methods onderzoek;
•        interne en externe onderzoeksvaliditeit;
•        ethische kwesties en aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van onderwijswetenschappelijk onderzoek.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Elementaire methodische kennis over het ontwerpen van onderzoek en vragenlijsten, experimenteel en niet-experimenteel onderzoek en dataverzameling. Elementaire statistische kennis over beschrijvende statistiek, populatie, steekproef, hypothese-toetsen, correlatie, enkelvoudige regressie en eenweg variantieanalyse en basiskennis toetsende statistiek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met onderzoeksmethoden (201800171)
Toepassing van onderzoeksmethoden (201800173)
Voorheen waren dit de volgende cursussen: Methoden, technieken en statistiek voor pedagogen en onderwijskundigen 1 (200300171) en Methoden, technieken en statistiek voor pedagogen en onderwijskundigen 2 (200300173)
Verplicht materiaal
Boek
Boek over kwalitatieve analyse (titel wordt nader bekend gemaakt).
Boek
Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th. ed.). London: SAGE.
ISBN:978-1-5264-1952-1
Artikelen
Verzameling via het internet te verkrijgen onderwijskundige onderwijswetenschappelijke en methodologische artikelen.
Aanbevolen materiaal
Boek
Nicol, A. A. M., & Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington DC: American Psychological Association.
ISBN:9781433807053
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Inzage

Practicum

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets 1
Weging45
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit multiple choice vragen over de leer- en leesstof van de eerste vijf cursusweken (multipele regressie, meerweg ANOVA, ANCOVA, herhaalde metingen en mixed design, analyse van mediatie en moderatie).

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Digitale toets 2
Weging25
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit multiple choice vragen aangevuld met één of meerdere open vragen over de leer- en leesstof van de laatste drie cursusweken (analyse van kwalitatieve data met grounded theory, analyse van kwalitatieve data met systematische analyse, mixed methods onderzoek, sequentiële analyse en ethische aspecten van onderwijswetenschappelijk onderzoek).

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdrachten
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Gedurende cursus maak je in tweetallen vier beoordeelde eindopdrachten behorende bij de practica. Daarnaast maak je een individuele SPSS-toets.

SluitenHelpPrint
Switch to English