SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100078
201100078
Neuropsychologische diagnostiek
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100078
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonI.M.C. Huenges Wajer, MSc
E-mailI.Huengeswajer@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. H.C. Dijkerman
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Docent
I.M.C. Huenges Wajer, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
I.M.C. Huenges Wajer, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Ruis
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus heeft de student:
  • kennis over de verschillende facetten van het neuropsychologische diagnostiekproces
  • ervaring met het toepassen van het hypothese-toetsend model binnen de klinische neuropsychologische diagnostiek
  • inzicht in en praktische ervaring met diagnostische methoden binnen de neuropsychologie
  • inzicht in het interpreteren van gegevens binnen het neuropsychologische referentiekader
  • kennis van en ervaring met diverse communicatievaardigheden met betrekking tot het neuropsychologisch onderzoek
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De schrijfopdrachten toetsen onderzoeks- en diagnostische schrijfvaardigheden. De focus ligt daarbij op het toepassen van het hypothese-toetsend model en het interpreteren van gegevens binnen het neuropsychologische referentiekader. Het inzicht in en kennis van onderzoeksvaardigheden die worden toegepast binnen de neuropsychologische diagnostiek, diens methoden en de interpretatie van de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek wordt met het eindtentamen getoetst. De praktische ervaring (o.a. rollenspellen, praktijk casuïstiek) wordt in de werkgroepen opgedaan. Deze wordt niet formeel getoetst.
Inhoud
De cursus 'Neuropsychologische diagnostiek' richt zich op de toepassing van het neuropsychologisch diagnostiekproces in de klinische praktijk. Verschillende methoden waarmee cognitieve stoornissen en problemen in kaart gebracht kunnen worden zullen aan bod komen. Er zal aandacht besteed worden aan alle functiedomeinen in de neuropsychologie, alsmede aan het hele proces van diagnostiek (van anamnese tot rapportage). De cursus heeft een sterk praktijkgericht karakter, wat onder meer tot uiting komt door de inzet van (gast)docenten die werkzaam zijn in klinische instellingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van de belangrijkste neuropsychologische functiedomeinen en de daarbij behorende stoornissen en klinische syndromen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
'Klinische neuropsychologie'. Het boek van Kessels et al. (Klinische Neuropsychologie, 2012) wordt bekend verondersteld.
Verplicht materiaal
Boek
Hendriks, M., Kessels, R., Gorissen, M., Schmand, B. & Duits, A. (2014). Neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Boom. ISBN 9789089532527.
Diverse
Aanvullende literatuur via Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt ingegaan op de theoretische aspecten van het verrichten van neuropsychologisch onderzoek in een klinische setting. Hierbij gaat het enerzijds om testspecifieke achtergronden en anderzijds om het diagnostiekproces als geheel (van anamnese naar rapportage).

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen de te behandelen stof vóór aanvang van het college te lezen.

Werkcollege

Algemeen
De werkcolleges bieden verdere verdieping met betrekking tot het neuropsychologisch diagnostiekproces. Enkele onderwerpen worden in de werkcolleges in meer detailniveau besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De werkcolleges hebben een interactief karakter.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen de te behandelen stof vóór aanvang van het college te lezen

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen ligt de nadruk op het verkrijgen van professionele vaardigheden op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek. In de werkgroepen zal het gebruik van meetinstrumenten (neuropsychologische tests) en bijbehorende scoring en normering geoefend worden. Voorts ligt de nadruk op het proces van diagnostiek: het afnemen van een anamnese, observeren, interpreteren en het rapporteren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen de relevante literatuur te lezen voor aanvang van de werkgroepbijeenkomst.

Toetsen
Practicumopdrachten
Weging40
Minimum cijfer5,5

Tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het eindresultaat van de cursus wordt bepaald aan de hand van de twee schrijfopdrachten (40%) en het eindtentamen (60%). Om voor de cursus te slagen dient er zowel voor beide opdrachten als voor het eindtentamen minimaal een 5,5 behaald te worden.

SluitenHelpPrint
Switch to English