SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100073
201100073
Grondslagen van het recht voor sociale wetenschappers
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100073
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoonmr. J.I. Huijer
E-mailJ.I.Huijer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. J.I. Huijer
Overige cursussen docent
Docent
mr. J.I. Huijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.A.M. van de Rijt
Overige cursussen docent
Docent
mr. W.M. Schrama
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
- Kennismaking met de grondbegrippen van het recht
- Kennismaking met enkele belangrijke aspecten van het in Nederland geldende recht
- Kennismaking met enkele leerstukken uit de rechtstheorie.
Inhoud
De cursus Grondslagen van het Recht maakt deel uit van de minor jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit en is bedoeld voor studenten pedagogiek en andere sociale wetenschappen. De cursus is alleen te volgen in de profileringsruimte. De cursus en twee schriftleijke toetsen die daar bij horen beogen studenten inzicht en kennis te verschaffen over systematiek van het recht en de belangrijkste waarden van het recht (leerdoel 1). U maakt kennis met de verhouding nationaal en internationaal recht (leerdoel 2) en het onderscheid tussen publiekrecht en en privaatrecht (leerdoel 3). De hoofdlijnen van het geldende Nederlandse recht zullen kort de revue passeren: de Nederlandse staatsinrichting, contractenrecht, onrechtmatige daad en strafrecht. De cursus is goed te volgen voor studenten die grondslagen van het recht willen volgens als afzonderlijk keuzevak. Als onderdeel van de minor jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit geldt het vak als voorbereiding op de cursus Jeugdrecht. Dit betekent dat alleen de grondbeginselen van het Nederlandse recht aan bod komen die nodig zijn om het vak Jeugdrecht zonder problemen te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Geen.
Verplicht materiaal
Boek
Blois, M. de (Red.). Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, laatste druk.
Literatuur
Aanvullend op blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Toetsen
Deeltoets A Digitaal
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deeltoets B Digitaal
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English