SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100073
201100073
Grondslagen van het recht voor sociale wetenschappers
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100073
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. I. Weijers
Telefoon+31 30 2534886
E-mailI.Weijers@uu.nl
Docenten
Docent
Docent(en) van de opleiding PED
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. van der Linden-Smith
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. I. Weijers
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
- Kennismaking met de grondbegrippen van het recht - Kennismaking met enkele belangrijke aspecten van het in Nederland geldende recht - Kennismaking met enkele leerstukken uit de rechtstheorie.
Inhoud

De cursus Grondslagen van het Recht maakt deel uit van de minor Jeugd en Criminaliteit en is bedoeld voor studenten pedagogiek en andere sociale wetenschappen. De cursus is alleen te volgen in de profileringsruimte. De cursus beoogt studenten kennis te laten maken met de systematiek van het recht en de belangrijkste waarden van het recht. U maakt kennis met de verhouding nationaal en internationaal recht, het onderscheid tussen publiekrechten en privaatrecht. De hoofdlijnen van het geldende Nederlandse recht zullen kort de revue passeren: de Nederlandse staatsinrichting, contractenrecht, onrechtmatige daad en strafrecht. Bovendien biedt deze cursus een eerste kennismaking met enkele belangrijke juridische vaardigheden, zoals het kunnen analyseren van rechterlijke uitspraken en het kunnen vinden en toepassen van relevante wetgeving.

Ingangseisen
Voorkennis
Geen.
Verplicht materiaal
Boek
Blois, M. de (Red.) (2012). Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, zesde druk.
Literatuur
Aanvullend op blackboard.
Kosten materiaal
EUR 41,00
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Toetsen
Schriftelijke toets Deeltoets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Schriftelijke toets Open vragen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English