SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100022
201100022
Methoden, Technieken en Statistiek 1 voor algemeen sociaal wetenschappers, cultureel antropologen en sociologen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
M.N. Houtveen, MSc
Overige cursussen docent
Docent
Kraus-HoogeveenSI
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.A.A. Westeneng-den Otter
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:

 • De belangrijkste methodische begrippen herkennen en interpreteren; hij of zij kan bijvoorbeeld een onderzoeksvraag beoordelen op haalbaarheid, of beoordelen of in een onderzoek betrouwbaar is gemeten
 • Basale methodologische spelregels binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek uitleggen en hanteren
 • Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksstrategieën onderscheiden en de daarbij gehanteerde kernbegrippen uitleggen en hanteren
 • Opzet en fasering van een onderzoek in de sociale wetenschappen schetsen
 • Een probleemstelling, doelstelling, onderzoeksvraag en hypothese kunnen onderscheiden
 • De belangrijkste statistische begrippen en technieken toepassen en interpreteren; hij of zij weet bijvoorbeeld bij welke onderzoeksvraag welke univariate toetsingstechniek past en kan die met SPSS toepassen en het resultaat interpreteren
 • Elementaire begrippen uit de descriptieve en inferentiële statistiek uitleggen en hanteren
 • Data invoeren en eenvoudige analyses uitvoeren met behulp van het software pakket SPSS
 • De output van SPSS interpreteren en volgens APA-normen rapporteren
Inhoud

Deze cursus vormt een geïntegreerde inleiding in methoden, technieken en statistiek voor de sociale wetenschappen. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan:

 • Wetenschappelijk denken in de sociale wetenschappen
 • Enkele wetenschapsfilosofische begrippen
 • Operationaliseren en meten van begrippen
 • Overzicht van verschillende soorten onderzoek waaronder de vier belangrijkste methoden van onderzoek
 • Elementaire descriptieve statistiek, dat wil zeggen hoe verzamelde gegevens kunnen worden samengevat en hoe daaruit conclusies kunnen worden getrokken
 • Elementaire inferentiële statistiek, dat wil zeggen hoe conclusies uit steekproefgegevens mogen worden gegeneraliseerd naar de populatie
 • Kennismaking met SPSS (statistieksoftware)

Academische vaardigheden

 • Basisvaardigheden
  • gebruik van data analysepakket SPSS
 • Vaardigheden in wetenschappelijk denken
  • het synthetiseren en structureren van informatie
  • het plaatsen van onderzoek in een ethisch perspectief
  • het beoordelen van een onderzoeksvraag
  • het herkennen en toepassen van de basale methodologische begrippen
  • het toepassen en interpreteren van beschrijvende statistiek
  • het toepassen en interpreteren van basale inductieve statistiek
 • Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek
  • het beoordelen van onderzoek
  • het kunnen geven van beargumenteerde kritiek op de opbouw en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek // wetenschappelijke teksten

 

Ingangseisen
Voorkennis
Wiskunde op VWO-niveau
Verplicht materiaal
Boek
Neuman, W.L. (2013). Understanding Research. Pearson Education, Inc. ISBN 9781292020280.
Bundel
Gravetter, F.J. & Wallnau, L.B. (2013). Statistics for the Behavioral Sciences, 9th ed. London: Thomson Wadsworth. In bundel met Allan & Bennett, K. (2013). SPSS 20: A Practical Guide, 2nd ed. Melbourne: Cengage Learning. ISBN 9781408082621.
Boek
Tijmstra, J. & Boeije, H.R. (2011). Wetenschapsfilosofie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978090-5931-736-9
Handleiding
Zie Blackboard.
Literatuur
Aanvullende literatuur via Blackboard.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Individueel (digitaal spreekuur)

Instructie college

Inzage

Practicum SPSS

Responsiecollege

Spreekuur

Tussentoets

Voorbereidingsbijeenkomst Instructiecol.

Werkgroep (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de werkgroepen verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Op Blackboard zal per bijeenkomst duidelijk worden aangegeven wat er verwacht wordt van de student. Ook bij de SPSS practica wordt een actieve deelname verwacht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De studenten moeten de belangrijkste methodische en statistische begrippen en de meest belangrijke univariate statistische technieken kennen, kunnen evalueren en kunnen toepassen. Zie ook Blackboard. Het tentamen bestaat uit twee tussentoetsen over een deel van de stof en een eindtoets over alle MTS1-stof. Zie ook de cursushandleiding.

SluitenHelpPrint
Switch to English