SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100012
201100012
Jeugdrecht
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoonmr. J.I. Huijer
E-mailJ.I.Huijer@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.J. Asscher
Overige cursussen docent
Docent
mr. J.I. Huijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. J.I. Huijer
Overige cursussen docent
Docent
C.N. Nas
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Overzicht op hoofdlijnen van het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Inzicht in de geschiedenis en grondslagen van dit terrein. Kennis van de huidige Nederlandse wet- en regelgeving en beleid en het relevante internationale recht op dit terrein.. Kennis van en inzicht in specifieke vraagstukken op dit terrein.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De benodigde kennis en vaardigheden worden door middel van het aanbod van de hoorcolleges en zelfstudie (het bestuderen van literatuur, het formuleren van vragen over de stof en het maken van studievragen) bijgebracht.
Twee schriftelijke tentamens (meerkeuze- en open deel) toetsen in hoeverre studenten inzicht en kennis hebben gekregen in de geschiedenis en grondslagen (leerdoel 1), Nederlandse wet- en regelgeving en beleid (leerdoel 2), het internationale recht  (leerdoel 3) en specifieke vraagstukken op het terrein van het jeugdrecht (civiel en straf) (leerdoel 4).

 
Inhoud
Deze cursus combineert een klassiek juridische invalshoek met een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht  Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de rechtvaardiging van het jeugdbeschermingsrecht en het jeugdstrafrecht, aan de rechtspositie van de minderjarige in het huidige recht, de rol van de ouders en belangrijke organen die elk op hun eigen manier bemoeienis hebben met een minderjarige tijdens een juridische procedure. Daarnaast is er ruim aandacht voor kinderrechten in internationaal perspectief en komen specifieke kwesties aan bod, zoals de verhouding tussen staat, ouders en kind; leeftijdsgrenzen & handelingsbekwaamheid; en vrijheidsbeneming.
Deze cursus maakt deel uit van de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming, maar kan ook goed als keuzevak worden gevolgd. Enige kennis van het Nederlandse recht wordt verondersteld aanwezig te zijn!
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis van het Nederlands recht wordt sterk aangeraden. De voor de hand liggende route is om daarvoor de cursus Grondslagen van het recht te hebben gevolgd. Anders wordt men verondersteld zelfstandig de relevante hoofdstukken uit het boek bij deze cursus te hebben bestudeerd (zie hieronder bij 'Bronnen voor zelfstudie').
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursus Grondslagen van het Recht.
Bronnen van zelfstudie
Blois, M. de. (Red.) (2018). Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 9de druk.
Verplicht materiaal
Boek
Nieuwste druk (5de druk, verwacht zomer 2020) van Weijers, I. (Red.) Jeugdstrafrecht, In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Artikelen
Aanvullende artikelen, nader door docent aangegeven.
Aanbevolen materiaal
Boek
Blois, M. de. (Red.) (2018). Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 9de druk.
Boek
J. uit Beijerse (2020) Wetgeving Jeugdrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 5de druk.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 50/60 blz. literatuur lezen per bijeenkomst.

Inzage

Toetsen
Deeltoets A (meerkeuze vragen)
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deeltoets B (open vragen)
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English