SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201000109
201000109
Wetenschapsfilosofie en Geschiedenis van het onderwijs en van de Onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201000109
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
ContactpersoonS.F. Raaijmakers
E-mailS.F.Raaijmakers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.F. Raaijmakers
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Kennis van/inzicht in:
  • ontwikkelingen in de geschiedenis en filosofie van de Sociale wetenschappen en van de Onderwijswetenschappen;
  • fundamentele vragen bij het bepalen van wat wel en geen wetenschap is;
  • historische achtergronden van het onderwijs en onderwijsvernieuwingen in Nederland en in het buitenland.
Vaardigheid in:
  • kritisch analyseren van onderwijsvernieuwingen in historisch perspectief en van wetenschapsfilosofische discussies in de Onderwijswetenschappen.
Inhoud
In het vak Wetenschapsfilosofie en Geschiedenis van het onderwijs en van de Onderwijswetenschappen leer je de wetenschappelijke, theoretische en historische achtergrond van de sociale wetenschappen kennen. De nadruk ligt op Onderwijswetenschappen, de discipline die ontstaan is als afsplitsing van de pedagogiek. In de cursus gaan we in op de vraag wat goede wetenschap is (en wat niet). Onderdeel daarvan is een introductie op de gangbare wetenschapstheoretische termen. Vragen die we behandelen en waarover we in discussie gaan zijn: kan wetenschappelijk onderzoek tot 'ware' kennis leiden? Is het mogelijk om objectief onderwijsonderzoek uit te voeren? Wat kunnen we afleiden uit de diversiteit van tradities en perspectieven? We kijken naar het ontstaan van Onderwijswetenschappen als wetenschap en de ontwikkeling ervan. Onderwijsproblemen zijn van alle tijden, maar de in de tijd gevonden oplossingen ervoor verschillen. We gaan in op de vraag of hedendaagse onderwijskwesties beter kunnen worden begrepen en aangepakt als er aandacht is voor de historische context ervan. Ook gaan we in op onderwijsvernieuwing en de rol die onderwijskunde daarbij speelt. Onderdeel van het vak zijn twee schrijfopdrachten waarin je een kritische en persoonlijke beschouwing schrijft. Eén daarvan zal gaan over een onderwijsvernieuwing en de ander over een onderwijstype. Tijdens een afsluitend debat wordt vanuit de verschillende perspectieven gekeken naar oude en nieuwe onderwijskwesties.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Verplicht materiaal
Boek
Boek ter gebruik wetenschapsfilosofie
ISBN:9780847691227
Titel:Postpositivism and Educational Research
Auteur:Philips, D. C., & Burbules, N. C. (2000)
Uitgever:Rowman & Littlefield
Druk:1
Kosten materiaal:26,00
Artikelen
Artikelen met betrekking tot wetenschapsfilosofie, geschiedenis van het onderwijs en van de Onderwijswetenschappen. Deze worden later bekend gemaakt.
Boek
Boek ter gebruik onderwijs geschienenis
Kosten materiaal:23,99
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Vooraf lezen van de literatuur en uitvoeren van verwerkingsopdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
- Actieve bijdrage aan discussie en opdrachten, ook via sociale media
- Presentatie van de uitgevoerde kritische beschouwing middels deelname slotdebat

Inzage

Spreekuur

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Correctheid beantwoording van de vragen. Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
Laatste week cursus.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdracht(en)
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kritische beschouwing: gebruik van literatuur, interpretatie en kritische weging van argumenten.

Deadlines
Een na laatste week cursus.

SluitenHelpPrint
Switch to English