SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201000042
201000042
Leeronderzoek ASW
Cursus informatieRooster
Cursuscode201000042
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. V.P.J. Duindam
Telefoon+31 30 2532015
E-mailV.P.J.Duindam@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. V.P.J. Duindam
Overige cursussen docent
Docent
R. Gommans, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. Z. Harakeh
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. Hoogenboom
Overige cursussen docent
Docent
drs. H.M. Koning
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Kennismaken met de onderzoeksthema's van ASW
  • Ontwikkelen van onderzoeksvragen
  • Selecteren geschikte theorieën en formuleren hypothesen
  • Toepassen van kennis over onderzoeksmethoden
  • Verrichten van data-analyse
  • Interpreteren van onderzoeksresultaten
  • Schriftelijk rapporteren van onderzoek
  • Actief participeren in discussies
  • Presentaties geven
  • Constructief commentaar en kritiek geven
Inhoud
In deze cursus passen studenten het geleerde in de cursussen MTS1 en MTS2 toe op een onderwerp uit een van de onderzoeksthema's van de opleiding ASW (Arbeid, zorg en welzijn; Jeugd; Multiculturele samenleving). Allereerst wordt een inleiding geboden op deze thema's en de manier waarop door docenten van ASW onderzoek wordt verricht. Daarna kiezen studenten voor een van deze onderwerpen en verrichten in kleine groepjes onderzoek op het gekozen terrein. Een selectie van onderzoeksonderwerpen ligt van te voren vast en wordt als uitgangspunt genomen voor een onderzoek dat studenten onder begeleiding gaan uitvoeren. Veel stappen van een onderzoek worden in korte tijd doorlopen: formuleren vraagstelling, operationaliseren, gegevensverwerking, analyseren en rapporteren. Studenten leren de belangrijkste facetten van sociaalwetenschappelijk onderzoek dus in de praktijk. Het geheel mondt uit in een beknopt onderzoeksverslag geschreven door een groep van twee tot drie studenten. Dit werkstuk wordt gepresenteerd in een eindejaarspresentatie.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Verondersteld wordt dat men de vakken MTS1 en MTS2 heeft gevolgd en de daar aangeboden kennis en vaardigheden in voldoende mate beheerst.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Computerpracticum SPSS

Algemeen
De practicum bijeenkomsten worden begeleid door masterstudenten Jeugdstudies en behandelen zowel kwantitatieve (SPSS) als kwalitatieve methoden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het instructiecollege dient als voorbereiding van het practicum.

Hoorcollege

Algemeen
Studenten kiezen een thema en worden in groepjes ingedeeld.

Instructie college

Algemeen
Gedurende de gehele cursus is er wekelijks een instructiecollege.

Presentatie (groepsbijeenkomsten)

Tutoruur

Veldwerk

Werkgroep

Bijdrage aan groepswerk
Voor de groepsbijeenkomsten moeten studenten de ingeleverde opdrachten van medestudenten lezen en becommentariëren.

Toetsen
Presentatie: schriftelijk en mondeling
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De volgende aspecten van academische vorming worden getoetst: Ontwikkelen van onderzoeksvragen, formuleren van theorieën en hypothesen, toepassen van kennis over onderzoeksmethoden, uitwerken van een onderzoeksstrategie, verrichten van een eenvoudige dataverzameling, verrichten van data-analyse, interpreteren onderzoeksresultaten, schriftelijk rapporteren van onderzoek, actief participeren in discussies, presentaties geven en constructief commentaar en kritiek geven.

SluitenHelpPrint
Switch to English