SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200900005
200900005
Positionpaper pre-masters: Cultural Anthropology: sustainable citizenship
Cursus informatieRooster
Cursuscode200900005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
G. Cremers
Overige cursussen docent
Docent
G. Cremers
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
 • Studenten leren een wetenschappelijk argument te voeren en te presenteren.
 • Studenten verzamelen en ordenen literatuur over een thema.
 • Studenten leren op academische wijze een position paper te schrijven.
 • Studenten leren zich te positioneren binnen een academisch debat.
Inhoud
In dit onderdeel schrijf je onder begeleiding een position paper met gebruikmaking van wetenschappelijke literatuur over een gekozen onderwerp, voorbereidend op de master Cultural Anthropology: sustainable citizenship. In het onderdeel ‛tutorials pre-masters’ heeft oriëntatie op het themaveld literatuur plaatsgevonden, waardoor reeds gestart kan worden met een geannoteerde bibliografie van het eigen themaveld. 
Er zijn zes begeleidingsbijeenkomsten gepland, waarin onder andere besproken worden de synopsis en het schrijfplan. De geschreven stukken worden deels becommentarieerd middels peer review.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • premaster Culturele Antropologie
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • PR: Tutorials culturele antropologie (200300059)
  • MV/PM:Cultural Anthr. 4: Globalization (201100013)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Afhankelijk van gekozen thema.
Aanbevolen materiaal
Boek
Oosterbaan, W., Het schrijven van een leesbare scriptie. Rotterdam: NRC Handelsblad, 1999. ISBN 905018992X
Boek
Oost, H., Een onderzoek rapporteren. Baarn: HB Uitgevers. 2002. ISBN 9055743747
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Combinatievorm bijeenkomsten per themagroepje en individuele bijeenkomsten. Zie Blackboard. 1 x per week 2 uur in overleg met begeleider.

Toetsen
Thesis
Weging100
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief

SluitenHelpPrint
Switch to English