SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200800046
200800046
Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200800046
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Docent
dr. F.I. Jara Gomez
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
Secretariaat CA
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het doel van deze cursus is het bijbrengen van en oefenen met de basisvaardigheden voor het schrijven van wetenschappelijke teksten als onderdeel van de kwalitatieve en interpretatieve methodologie die binnen culturele antropologie centraal staat. In deze cursus leer je hoe binnen de culturele antropologie wetenschappelijke teksten worden opgezet, gestructureerd, geschreven, gecorrigeerd, geredigeerd en technisch vlekkeloos worden afgewerkt.
Inhoud
Wetenschappelijk schrijven is een belangrijke academische en methodologische vaardigheid binnen de culturele antropologie. De antropologische methodologie gaat vooral uit van een kwalitatieve en explorerende benadering, waarbinnen het tekstuele karakter van de data, zoals geregistreerd en geïnterpreteerd door de veldonderzoeker, centraal staat. Voorts is het construeren van een helder en solide wetenschappelijk betoog essentieel voor de interpretatie en presentatie van antropologische onderzoeksresultaten. De cursus biedt een overzicht van antropologisch-wetenschappelijke teksten en de verschillende vormen en genres daarbinnen (monografie, onderzoeksartikel, overzichts- of bespreekartikel, boekbespreking). In de cursus wordt gedetailleerd aandacht besteed aan het proces van wetenschappelijk schrijven, het ontwerpen en opbouwen van een artikel, en het gebruik van met name secundaire bronnen (wetenschappelijke en vakliteratuur, maar ook niet-wetenschappelijke documenten, de media, en het internet). Vervolgens schrijven de deelnemers een klein wetenschappelijk paper waarbij stap voor stap de verschillende fasen van het schrijfproces worden geoefend en besproken. Belangrijke aspecten die daarbij worden geleerd en geoefend zijn: afbakening van het onderwerp, de formulering van hoofd- en deelvragen,  structurering van een wetenschappelijk betoog, zelfstandig redeneren en argumenteren, brongebruik en –verwijzing, stilering en de technische afwerking van het stuk (noten, bibliografie, tabellen, figuren, tekstkaders, lay out).
De werkwijze binnen de cursus bestaat vooral uit  kleinschalige practica, waarbinnen de eigen opdrachten met medestudenten en werkgroep begeleiders besproken worden. In enkele hoor- en instructiecolleges wordt ingegaan op de algemene aspecten van wetenschappelijk schrijven en wetenschappelijke teksten.

Rooster
Het streven is de bijeenkomsten op dinsdagochtend en donderdagmiddag te laten plaatsvinden.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Handleiding
Cursushandleiding in Blackboard
Handleiding
Schrijfwijzer Culturele Antropologie
Artikelen
Selectie van wetenschappelijk bronnen. Wordt t.z.t. bekend gemaakt
Boek
Goosen, M. & Schoordijk, F. 2015 Basisvaardigheden academisch schrijven. Uitgeverij Coutinho. Bussum. Het boek zal verkocht worden via het secretariaat Culturele antropologie, de datum van verkoop wordt nog bekend gemaakt.
ISBN:978 90 469 0392 6
Werkvormen
Computerpracticum

Algemeen
Alleen in week 48 Computerpracticum Refworks.

Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Portfolio Ac Vaardigheden
Weging10
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Portfolio Academische Vaardigheden

Abstract
Weging10
Minimum cijfer5,5

Schrijfplan
Weging20
Minimum cijfer5,5

Eindversie
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English