SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200800009
200800009
Hersenontwikkeling: gedrag en leren. Typische en atypische ontwikkeling.
Cursus informatieRooster
Cursuscode200800009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. A. Wijnroks
Telefoon+31 30 2534188
E-mailA.Wijnroks@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.A. de Wied
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Wijnroks
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Wijnroks
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
1. heeft kennis van recente ontwikkelingen op het terrein van de neurowetenschappen in zoverre zij betrekking hebben op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis of problemen in de ontwikkeling van schoolvaardigheden.
2. kan deze kennis toepassen in het praktijkveld van de pedagogiek, de hulpverlening en het onderwijs aan kinderen.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Het eerste leerdoel wordt getoetst met twee deeltentamens (schriftelijke toets). Het eerste deeltentamen toetst kennis van recente ontwikkelingen op het terrein van de neurowetenschappen in zoverre zij betrekking hebben op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen. Het tweede deeltentamen toetst deze ontwikkelingen met betrekking tot kinderen met een ontwikkelingsstoornis of problemen in de ontwikkeling van schoolvaardigheden.

Het tweede leerdoel, namelijk het kunnen toepassen van deze kennis in het praktijkveld van de pedagogiek, de hulpverlening en het onderwijs aan kinderen, wordt op twee manier getoetst: 1. Via de twee deeltentamens door toepassingsvragen te beantwoorden; 2. De toepassing van deze kennis wordt geoefend en getoetst tijdens de online werkgroepen waarin de studenten wekelijks aan opdrachten moeten werken, die beoordeeld worden. De studenten krijgen op basis van actieve deelname aan de online werkgroepen en de beoordeling van de wekelijkse opdrachten bonuspunten. De hoogte van de bonuspunten is een indicatie voor de mate waarin een student in staat is om de verworven kennis toe te passen.
Inhoud
In deze cursus maakt de student kennis met de wetenschappelijke discipline van de Developmental Cognitive Neuroscience. De cursus biedt verdieping voor studenten die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen hersenontwikkeling en de ontwikkeling van cognitie en gedrag. Bovendien wordt  uitgebreid ingegaan op de neurobiologische aspecten van verschillende stoornissen in de ontwikkeling, zoals  ADHD, autisme, ODD, CD, dyscalculie  en dyslexie.In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de betekenis van recente neurowetenschappenlijke kennis voor de opvoeding en het onderwijs.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Geen
Verplicht materiaal
Boek
D. Mareschal, B. Butterworth, & Andy Tolmie (2014). Educational Neuroscience.Wiley Blackwell.
Literatuur
Artikelen (lijst wordt nader bekend gemaakt).
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur lezen en studievragen beantwoorden.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve bijdrage aan door studenten en docent geïnitieerde discussies.

Inzage

Werkgroep extensief

Toetsen
Meerkeuzetoets 1
Weging5
Minimum cijfer5,5

Meerkeuzetoets 2
Weging5
Minimum cijfer5,5

Som bonustoetsen
Weging1
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English