SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200700062
200700062
Intra- en intergroepsprocessen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200700062
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. T. Frijns
Telefoon5844
E-mailt.frijns@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T. Frijns
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Frijns
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 t/m 26-01-2021
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Kennis van sociaal-psychologischetheorieën en empirische onderzoeken die inzicht verschaffen in intra- en intergroepsprocessen.
  • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van een literatuurverkenning rondom een specifiek thema op het gebied van groepsprocessen en hierover een onderzoeksvoorstel kunnen presenteren en verantwoorden.
  • Inzicht en vaardigheden met betrekking tot de diagnostiek van processen binnen en tussen groepen en de ontwikkeling (stagnatie) daarvan.
  • Inzicht in de eigen assumpties m.b.t. menselijke samenwerking, de consequenties voor het eigen gedrag en de positie in groepen.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
  • Toetsing vindt plaats middels een meerkeuzetoets aan het einde van het vak, een groepsverslag en een individueel verslag. Met de meerkeuzetoets zal worden gemeten of studenten over de kerninhoud van de cursus beschikken door zo breed mogelijk naar de inhoud van de cursus te vragen. De toepassing van de inhoud en het vermogen van studenten het geleerde zelfstandig ter oplossing van een daadwerkelijk maatschappelijk probleem te gebruiken wordt dan nog met het groepsverslag getoetst. Ten slotte schrijven studenten nog een individueel verslag waarin ze hun eigen ervaring van de groepsprocessen tijdens de werkgroepen toe moeten lichten, waarmee dan alle drie de hoofddoelen van de cursus getoetst gaan worden.
     
Inhoud
In de colleges wordt op basis van sociaal-psychologische theorieën en empirisch onderzoek achtereenvolgens aandacht besteed aan de entree in groepen en groepslidmaatschap, invloed en macht in groepen (polarisatie) en intergroepsrelaties (afhankelijkheid en identiteit).
De inhoud van de werkgroepen is tweeledig: 1) studenten zullen begeleid worden in het ontwikkelen, presenteren en verdedigen van eigen advies en onderzoeksideeën op het gebied van groepsprocessen; 2) studenten zullen intra- en intergroepsprocessen zelf ervaren, aangezien de werkgroepen voor een groot deel zelfsturend zijn, en leren hoe deze te interpreteren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van de sociale psychologie en haar toepassingen, met name intra- (sociale cognitie) en inter-persoonlijke processen in organisaties.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Sociale psychologie (BA1)
Bronnen van zelfstudie
Stangor, C. (2016). Social groups in action and interaction. New York: Routledge. ISBN 978-1-84872-692-5
Verplicht materiaal
Boek
Stangor, C. (2016). Social groups in action and interaction. New York: Routledge. ISBN 978-1-84872-692-5.
Werkvormen
Hoorcollege

Presentatie

Werkgroep

Algemeen
Op de Blackboard website voor deze cursus wordt uiteengezet wat er van studenten wordt verwacht m.b.t. hun bijdrage aan groepswerk. Bij alle werkvormen is aanwezigheid verplicht; voor het practicum geldt dat men maximaal twee dagdelen mag missen.

Toetsen
Meerkeuzetoets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages

Groepsverslag
Weging30
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Ethisch perspectief

Individueel verslag
Weging30
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English