SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600988
200600988
Training vragenlijstconstructie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600988
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. M.D. den Ouden
Telefoon+31 30 2531470
E-mailm.denouden@uu.nl
Docenten
Docent
I. Croijmans
Overige cursussen docent
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. N.W. Lagerweij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.D. den Ouden
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Studenten van het studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Sociale Psychologie, Klinische Psychologie en Neuropsychologie. krijgen voorrang voor deze training, indien er plaatsen over zijn, kunnen studenten van Kinder- en Jeugdpsychologie deze training volgen
Studenten Kinder- en Jeugdpsychologie opgelet: Deze training in blok 2 interfereert zeer waarschijnlijk met één of meer (verplichte) cursussen van het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie. Inschrijven voor de Training vragenlijstconstructie in blok 2 is voor studenten Kinder- en Jeugdpsychologie dus op eigen risico.
 • Kennis opdoen over en vaardigheid krijgen in het construeren van een gestructureerde, schriftelijke vragenlijst;
 • Het ontwikkelen van een kritische blik aangaande onderzoeksmethodiek- en resultaten.
 • Het opdoen van onderzoekservaring door het doorlopen van de volledige empirische cyclus.
 • Het kunnen beoordelen van een instrument op psychometrische kwaliteiten.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De toetsvorm, het onderzoeksverslag, is een documentatie van het volledige onderzoek. Gedurende het practicum wordt een vragenlijst geconstrueerd, afgenomen, verwerkt en beoordeeld op psychometrische kwaliteiten door middel van statistische analyses. De uitkomsten zullen kritisch worden bekeken, waarna een verslag van het onderzoek wordt geschreven. In het onderzoeksverslag komt theoretische ontwikkeling (inleiding), onderzoeksvaardigheid (methode en resultaten) en kritische beschouwing (discussie) tot uiting. Naast de schriftelijke communicatie wordt ook de mondelinge communicatie getoetst in tussentijdse en eindpresentaties. Dit draagt in geringe mate bij tot het eindcijfer.
 
Inhoud
Deze vaardigheidstraining biedt een intensieve training in het maken en afnemen van gestructureerde vragenlijsten. Het gaat in deze cursus om:
 • Het uitwerken van een te meten variabele, daarbij werkend van (psychologisch) begrip > dimensies > indicatoren > vragen
 • Het opstellen van een gestructureerde schriftelijke vragenlijst
 • Het pre-testen via mondelinge face-to-face interviews
 • Schriftelijke afname van de vragenlijst bij een groep respondenten
 • Analyse en interpretatie van de uitkomsten (hanteren van SPSS daarbij)
 • Het rapporteren van de uitkomsten in de vorm van een onderzoeksverslag
Aspecten van academische vorming
Vragenlijstconstructie
 • Intellectuele vaardigheden
 • Bestuderen en analyseren van informatie
 • Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Gespreksvaardigheden - bv onderhandelen, interviewen, gesprekken met personeel
 • Sociaal-contactuele vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden
 • Samenwerken met anderen, werken in teamverband
 • Voorbereiden / opzetten van onderzoek
 • Materiaal / data verzamelen / produceren
 • Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
 • Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
MTS1 en MTS2
Verplicht materiaal
Literatuur
Handleiding; in de practica: laptop. Artikelen waarvan referenties worden geplaatst op Blackboard. Verder zelf relevante literatuur verzamelen en verwerken.
Literatuur
Wordt maand voor begin cursus bekend gemaakt.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Alle materiaal uit eerdere Methodologie- en Statistiekcursussen. Ga je iets aanschaffen voor de data-analyse, dan is het volgende een heel goede keus: A. Field (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition.
Werkvormen
computerbijeenkomst

Instructie college

Practicumbijeenkomsten

Algemeen
In de bijeenkomsten worden de opdrachten geïntroduceerd en toegelicht, wordt feedback gegeven op de uitgewerkte opdrachten en worden praktische oefeningen gedaan om de studenten zicht te geven op de kwaliteit van de door hen ontwikkelde vragenlijst. De cursus vraagt vanaf week 1 een goede inzet.

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de student vooraf de aangegeven teksten heeft bestudeerd en de opdrachten heeft gemaakt en zich daarmee heeft voorbereid op de bijeenkomst. In de eerste bijeenkomst worden de subgroepen geformeerd; het is daarom van belang om deze inleidende bijeenkomst bij te wonen.

Bijdrage aan groepswerk
Verwacht wordt dat de student actief deelneemt aan besprekingen, discussies en oefeningen in de practica. Tevens wordt verwacht dat iedere student een aantoonbare bijdrage levert aan alle onderdelen van het eindverslag.

Toetsen
Vragenlijstconstructie en interviewen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Onderzoeksverslag van constructie en afname van vragenlijst, inclusief betrouwbaarheid en validiteit.

Deadlines
De deadline voor het eindverslag wordt bij de start van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English