SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600207
200600207
Bachelorthesis Onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600207
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. J.E. van de Pol
E-mailJ.E.vandePol@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.J.H.M. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. van de Pol
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (04-02-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
 • integratie en verdere ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houdingen voor het zelfstandig en in samenwerking opzetten, uitvoeren en presenteren van onderwijswetenschappelijk onderzoek op bachelorniveau;
 • afronding van de academische vorming op bachelorniveau, met name op de domeinen kritisch analyseren, synthetiseren, onderzoeken, schrijven, samenwerken, mondeling presenteren en wetenschappelijke integriteit.
Inhoud
De deelnemers voeren stapsgewijs een empirisch onderzoek uit. Studenten werken in de eerste fase in groepjes aan een onderzoeksplan, dat, na goedkeuring door de docent en de tweede beoordelaar, wordt uitgevoerd door de studenten. Ter afronding schrijven de deelnemers op basis van het uitgevoerde onderzoek individueel een onderzoeksartikel. Na inleveren van het eindproduct, een wetenschappelijk artikel, wordt het uitgevoerde onderzoek op een afsluitende congresdag gepresenteerd. Daarnaast beoordeelt elke student één concept-onderzoeksartikel van een medestudent en schrijft daar een individueel review over. Daarin komen naast inhoudelijke punten ook de wetenschappelijkheid van het beoordeelde onderzoek aan de orde.
Er zijn twee opties om het onderwerp van je these te bepalen: (1) kiezen voor intern aanbod, (2) (bij uitzondering) kiezen voor een eigen onderwerp. Het onderzoeksaanbod wordt uiterlijk in december bekend gemaakt via Blackboard. Studenten dienen zelf groepjes te vormen (van 3). Zij zullen, via Blackboard, gevraagd worden om in december/januari de groepsindeling en de voorkeuren voor het intern aanbod door te geven.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan één van de onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Methods in Educational Research (200800010)
   • MV: IRM (PW & OWW) (201800171)
   • MV: AR (PW & OWW) (201800173)
 • Verzameling 2
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Methods in Educational Research (200800010)
   • PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
 • Verzameling 3
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Research methods and statistics (201200027)
   • Methods in Educational Research (201300010)
 • Verzameling 4
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Methods in Educational Research (201300010)
   • PM: Methoden & Statistiek soc.wet.ondz. (201300014)
 • Verzameling 5
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Research methods and statistics 1 (200300171)
   • Research methods and statistics 2 (200300173)
   • Methods in Educational Research (201300010)
 • Verzameling 6
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Research methods and statistics (200401086)
   • Methods in Educational Research (201300010)
Verplicht materiaal
Literatuur
Voor de bachelorthesis moeten tenminste 10 wetenschappelijke publicaties worden bestudeerd, waaronder ook Engelstalige.
Diverse
American Psychological Association (2009). Publication manual of the american psychological association (Sixth edition). Washington DC: American Psychological Association.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Ten aanzien van de methodisch-technische aspecten van het doen van onderzoek kunnen de deelnemers gebruik maken van de literatuur die zij eerder in de bacheloropleiding hebben bestudeerd.
Werkvormen
Begeleidingstijd

Hoorcollege

Presentatie

Algemeen
Aan het einde van de cursus, gedurende een heel dagdeel (afsluitende congresdag).

Werkcollege

Algemeen
rond week 13 van de cursus wordt er een round table sessie gehouden waarin studenten het onderzoeksplan bespreken met andere groepjes.

Toetsen
Onderzoeksplan
Weging25
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Zie de cursushandleiding.

Deadlines
Zie de cursushandleiding.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Wetenschappelijk artikel
Weging75
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Zie de cursushandleiding.

Deadlines
Zie de cursushandleiding.

SluitenHelpPrint
Switch to English