SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600051
200600051
Opvoeding en maatschappij
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600051
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. P.L.M. Baar
Telefoon+31 30 2534667
E-mailP.L.M.Baar@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. P.L.M. Baar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.L.M. Baar
Overige cursussen docent
Docent
S.J. van der Craats, MSc
Overige cursussen docent
Docent
R van Esch, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.A. de Jonge
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Kennis van en inzicht in een aantal pedagogisch relevante historische, sociologische en cultureel antropologische theorieën en onderzoekstradities.
  • Verwerven van inzicht in de relatie tussen opvoedingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Samenvatten van en reflecteren op de literatuur in een zelfgeschreven recensie.
  • Kennisverdieping door het systematisch bij elkaar brengen van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.
  • Ontwikkelen van een attitude over omgaan met afwijkend gedrag vanuit de rol als toekomstig academisch geschoold pedagoog.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Binnen deze cursus doet de student kennis en vaardigheden op in hoor- en werkcolleges, als ook door middel van zelfstudie, het werken aan de opdracht en het actief deelnemen aan en presenteren op de afsluitende conferentie. Het schriftelijke tentamen gaat na in hoeverre kennis van pedagogisch relevante historische, sociologische en cultureel antropologische theorieën en onderzoekstradities (leerdoel 1) aanwezig is. Ook toetst het tentamen in hoeverre de student inzicht verworven heeft in de relatie tussen opvoedingsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen (leerdoel 2). De recensie toetst de mate waarin de student in staat is een adequate samenvatting te geven van de cursusliteratuur en hierop te reflecteren (leerdoel 3). De opdracht en presentatie toetsen of de student in staat is tot kennisverdieping door het systematisch bij elkaar brengen van literatuur (leerdoel 4) en hierover een presentatie te verzorgen waarin de student blijk geeft van inzicht in en reflectie op de eigen attitude t.a.v. het omgaan met afwijkend gedrag vanuit zijn/haar rol als toekomstig academisch geschoold pedagoog (leerdoel 5).
 
 
 
 
Inhoud
In deze cursus plaats je opvoeding in een breder maatschappelijk kader door vanuit verschillende invalshoeken te leren begrijpen hoe opvoedingspraktijken zich door de tijd heen ontwikkeld hebben. Ook buig je je over de vraag hoe we in de huidige samenleving en cultuur omgaan met kinderen en jongeren die zich ontwikkelen op een manier die afwijkend, abnormaal of ongewenst wordt gevonden en leer je hierin je eigen attitude als toekomstig academisch geschoold pedagoog te ontwikkelen.

De cursus is opgebouwd uit twee delen.
1.    Ontwikkeling van opvoedingspraktijken door de tijd heen bekeken vanuit het type samenleving waarin ouders en kinderen leven: een historisch en cultuurvergelijkend perspectief
2.   Actuele veranderingen in het opvoedingsklimaat en de opvoedingspraktijk, toegespitst op kinderen en jongeren die ‘anders’ zijn. Welke manieren van kijken naar dat anders zijn bestaan er, zowel in de wereld van ‘leken’ als van professionele pedagogen?
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen/hoofdstukken (wordt bekend gemaakt op Blackboard).
Boek
Solomon, A. (2016, vierde druk). Ver van de Boom: Als je kind anders is. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. ISBN 9789046818725. Andere literatuur wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.
Werkvormen
Eindcongres

Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de literatuur.

Hoorcollege 1 - AMO

Inzage

Werkcollege

Algemeen
De werkcolleges zijn wekelijks.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de literatuur.

Toetsen
Groepsopdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English