SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600036
200600036
Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600036
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
ContactpersoonC.N. Nas
E-mailc.n.nas@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.J. Asscher
Overige cursussen docent
Docent
mr. K.E. Hepping
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.N. Nas
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Inzicht verkrijgen in en kennis vergaren van de achtergronden en vormen van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. Kennis vergaren van de belangrijkste theorieën en verklaringen voor jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De benodigde kennis en vaardigheden worden door middel van het aanbod van de hoorcolleges en werkcolleges, als ook zelfstudie (het bestuderen van literatuur, maken van casusopdrachten en studievragen) bijgebracht.
Het schriftelijk meerkeuzetentamen gaat na in hoeverre studenten achtergronden, vormen, risico- en beschermende factoren van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling herkennen en begrijpen (leerdoel 1 en 2). Met de schrijfopdracht (literatuurreview) wordt beoordeeld of de student in staat is theorieën kritisch te bespreken, te analyseren en te evalueren (leerdoel 3). Ook toetst de schrijfopdracht het vermogen van studenten om verbanden tussen factoren en criminaliteit en kindermishandeling aan de hand van theorieën en onderzoek te analyseren en te toetsen (leerdoelen 4 en 5).


 
 
 
Inhoud
Tijdens de cursus jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming worden de belangrijkste theorieën achter jeugddelinquentie en kindermishandeling/verwaarlozing besproken.
Criminologische, ontwikkelingspsychologische, neurobiologische en intergenerationele perspectieven komen in deze cursus aan bod. Verder worden belangrijke kenmerken van verschillende doelgroepen en veel voorkomende fenomenen voor de forensische populatie besproken, zoals LVB en cybercrime. De invloed van gezin, school en werk wordt bestudeerd evenals de betekenis van leeftijdgenoten en jeugdcultuur. Dit alles leidt tot kennis en inzicht in verklarende factoren voor het optreden van jeugddelinquentie en kindermishandeling/verwaarlozing, waarbij justitieel ingrijpen noodzakelijk is.
 
Deze cursus maakt deel uit van de minor Jeugdcriminatiteit en Jeugdbescherming, maar kan ook goed als keuzevak worden gevolgd.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Weijers, I.(Red.) (2020). Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. ISBN is 978-94-6236-937-5, 3e editie.
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Aanvullende artikelen, nader door docent aangegeven.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 50/60 blz. literatuur lezen per bijeenkomst en kleine opdrachten (studievragen, stellingen, etc.) voorbereiden vooraf aan de werkgroep (individueel en gezamenlijk).

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English