SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200600036
200600036
Jeugdcriminaliteit
Cursus informatieRooster
Cursuscode200600036
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoonmr. J.I. Huijer
E-mailJ.I.Huijer@uu.nl
Docenten
Docent
mr. K.E. Hepping
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. I. Weijers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Inzicht verkrijgen in en kennis vergaren van de achtergronden en vormen van jeugdcriminaliteit. Kennis vergaren van de belangrijkste theorie├źn en verklaringen voor jeugdcriminaliteit
Inhoud

In deze cursus worden achtergronden en vormen van delinquent gedrag van jongeren en criminologische theorieën over jeugdcriminaliteit bestudeerd. Verschillende aspecten van de relatie tussen adolescentie en criminaliteit komen aan bod. De invloed van gezin, school en werk wordt bestudeerd evenals de betekenis van leeftijdgenoten en jeugdcultuur. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de kwestie van de oververtegenwoordiging van etnische minderheden in de jeugdcriminaliteit en tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit en geweld.

Deze cursus maakt deel uit van de minor Jeugd en criminaliteit, maar kan ook goed als keuzevak worden gevolgd.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Weijers, I., & Eliaerts, C. (Eds.) (2008). Jeugdcriminologie. Den Haag: Boom.
Boek
Lily, J.R., Cullen, F.T. & Ball, R.A. (2011). Criminological Theory. Context and Consequences. London: Sage.
Kosten materiaal
EUR 35,00
EUR 50,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Inzage (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 50/60 blz. literatuur lezen per bijeenkomst en kleine opdrachten (studievragen, stellingen, etc.) voorbereiden vooraf aan de werkgroep (individueel en gezamenlijk).

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English