SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500985
200500985
Training vragenlijstconstructie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500985
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonA.I. Levert, MSc
E-maila.i.levert@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten van de afdeling/departement(en)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
A.I. Levert, MSc
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Deze training (code 200500985) staat enkel open voor studenten van het studiepad Kinder- en Jeugdstudies.

Leerdoel

 • Kennis opdoen over en vaardigheid krijgen in het construeren van een gestructureerde, schriftelijke vragenlijst;
 • Het ontwikkelen van een kritische blik aangaande onderzoeksmethodiek- en resultaten.
 • Het opdoen van onderzoekservaring door het doorlopen van de volledige empirische cyclus.
 • Het kunnen beoordelen van een instrument op psychometrische kwaliteiten.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen

De toetsvorm, het onderzoeksverslag, is een documentatie van het volledige onderzoek. In het onderzoek wordt een vragenlijst geconstrueerd en beoordeeld op psychometrische kwaliteiten door middel van statistische analyses. De uitkomsten zullen kritisch worden bekeken, waarna een kwaliteitsbeschouwing van het onderzoek gegeven zal worden

Inhoud

Inhoud
Deze vaardigheidstraining biedt een intensieve training in het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van gestructureerde vragenlijsten. Het gaat in deze cursus om:

 • Het uitwerken van een te meten variabele, daarbij werkend van (psychologisch) begrip > dimensies > indicatoren > vragen
 • Het opstellen van een gestructureerde schriftelijke vragenlijst
 • Het pre-testen via mondelinge face-to-face interview
 • Schriftelijke afname van de vragenlijst bij een groep respondenten
 • Analyse en interpretatie van de uitkomsten
 • Het rapporteren van de uitkomsten in de vorm van een onderzoeksverslag

Aspecten van academische vorming
Vragenlijstconstructie

 • Intellectuele vaardigheden
 • Bestuderen en analyseren van informatie
 • Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Gespreksvaardigheden - bv onderhandelen, interviewen, gesprekken met personeel
 • Sociaal-contactuele vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden
 • Samenwerken met anderen, werken in teamverband
 • Voorbereiden / opzetten van onderzoek
 • Materiaal / data verzamelen / produceren
 • Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
 • Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek
Ingangseisen
Voorkennis
MTS1 en MTS2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
D.B.Baarda, M.P.M. de Goede, & C.J. van Dijkum (2011) Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. 4e druk, Groningen: Wolters Noordhoff
Literatuur
Aanvullende artikelen worden geplaatst op Blackboard.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Computerpracticumbijeenkomst (Verplicht)

Instructie college (Verplicht)

Practicumbijeenkomst (Verplicht)

Algemeen
In de bijeenkomsten worden de opdrachten geïntroduceerd en toegelicht, wordt feedback gegeven op de uitgewerkte opdrachten en worden praktische oefeningen gedaan om de studenten zicht te geven op de kwaliteit van de door hen ontwikkelde vragenlijst.

Voorbereiding bijeenkomsten
Verwacht wordt dat de student vooraf de opdrachten heeft gemaakt en zich daarmee heeft voorbereid op de bijeenkomst. In de eerste bijeenkomst worden de subgroepen geformeerd; het is daarom van belang om deze inleidende bijeenkomst bij te wonen.

Bijdrage aan groepswerk
Verwacht wordt dat de student actief deelneemt aan besprekingen, discussies en oefeningen in de practica. Tevens wordt verwacht dat iedere student een aantoonbare bijdrage levert aan alle onderdelen van het eindverslag.

Toetsen
Vragenlijstconstructie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De beoordeling wordt gebaseerd op het eindverslag. Bij de beoordeling is de kwaliteit van de geconstrueerde vragenlijst daarmee niet direct doorslaggevend voor het eindcijfer. De subgroep krijgt in principe hetzelfde cijfer, tenzij er sprake is van onevenredige werkverdeling. De student is hierbij te allen tijden zelf verantwoorde. De docent zal bij de uiteindelijke bepaling van het eindcijfer ook rekening houden met de inzet voor de cursus. Voor de practica geldt een aanwezigheidsplicht.

Deadlines
De deadline voor het eindverslag wordt bij de start van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English