SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500984
200500984
Training experimenteren en registreren 2
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500984
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. I.T.C. Hooge
Telefoon+31 30 2533633
E-maili.hooge@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. van den Boomen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.T.C. Hooge
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T.C. Hooge
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Voortbouwend op Experimenteren en registreren 1, het verkrijgen van meer geavanceerde kennis over en vaardigheid in (1) het opzetten en uitvoeren van onderzoek met behulp van computers en geautomatiseerde dataverwerking, en (2) psychofysiologische meetmethoden en dataverwerkingstechnieken. Er zal dieper op de achterliggende principes worden ingegaan en er is meer tijd voor hands-on ervaring. Deze kennis en vaardigheden zullen onmisbaar zijn tijdens bacheloronderzoek. 

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen  Het leerdoel is: leren werken met een serieuze programmeertaal, het doen van fysiologische metingen en resultaten van fysiologische metingen in Excel verwerken. De toets bestaat uit het maken van opdrachten waarbij het vorige in praktijk gebracht wordt.
 
Inhoud
In deze cursus maakt de student kennis met vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten van een psychologisch experiment waarin ook fysiologische reacties gemeten en geanalyseerd worden. Het practicum is opgebouwd uit twee onderdelen: één deel programmeren met een serieuze programmeertaal en één deel psychofysiologische registraties en dataverwerking. In het deel experimenteren leert men hoe men beelden kan manipuleren, en grote hoeveelheden data kan analyseren met behulp van een serieuze programmeertaal. De mogelijkheden van de programmeertaal worden in colleges behandeld. Vaardigheid in het programmeren in de programmeertaal wordt opgedaan tijdens practica. In het deel registreren gaat de student in demonstratiecolleges psychofysiologische metingen uitvoeren of bijwonen, en zal men de resultaten analyseren en interpreteren. Daarnaast zal men tijdens het computerpracticum werken met enkele basistechnieken van signaalanalyse.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
E&R1, MTS1 en MTS2
Voorkennis kan worden opgedaan met
E&R1
Bronnen van zelfstudie
geen
Verplicht materiaal
Dictaat
Nadere informatie via Blackboard
Handleiding
- De Python Programmeerhandleiding (dat is de handleiding experimenteren 2) wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. - Handleiding practicum Registreren 2 wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.
Literatuur
Geen literatuur experimenteren 2 Literatuur registreren 2: Artikelen die bekend gemaakt worden via Blackboard.
Werkvormen
Experimenteren 2

Voorbereiding bijeenkomsten
Experimenteren 2: hoorcollege, practicum, zelfstandig uitwerken van opdrachten.

Experimenteren 2

Bijdrage aan groepswerk
Experimenteren 2: practicum experimenteren wordt in groepen van twee uitgevoerd.

Registreren 2

Algemeen
De onderdelen Experimenteren 2 en Registreren 2 zijn aparte modules en bevatten beiden hoorcolleges en practica. Let op de informatie op Blackboard voor gedetailleerde informatie over de roosters en opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Registeren 2: hoorcollege, practicum, zelfstandig uitwerken van opdrachten.

Registreren 2

Bijdrage aan groepswerk
Registreren 2: de opdrachten behorend bij de demonstratiecolleges en het computerpracticum van registreren 2 worden in groepen van twee uitgevoerd.

Toetsen
Opdracht
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het voltooien van computeropdrachten.

Aspecten van academische vorming
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Beheersen van methoden en technieken

SluitenHelpPrint
Switch to English