SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200500984
200500984
Training experimenteren en registreren 2
Cursus informatieRooster
Cursuscode200500984
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. I.T.C. Hooge
Telefoon+31 30 2533633
E-maili.hooge@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. van den Boomen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.T.C. Hooge
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T.C. Hooge
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Voortbouwend op Experimenteren en registreren 1, het verkrijgen van meer geavanceerde kennis over en vaardigheid in (1) het opzetten en uitvoeren van onderzoek met behulp van computers en geautomatiseerde dataverwerking, en (2) psychofysiologische meetmethoden en dataverwerkingstechnieken. Er zal dieper op de achterliggende principes worden ingegaan en er is meer tijd voor hands-on ervaring in het lab. Deze kennis en vaardigheden zullen onmisbaar zijn tijdens bacheloronderzoek. 

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen  Het leerdoel is: leren werken met een serieuze programmeertaal, het doen van fysiologische metingen en resultaten van fysiologische metingen in Excel verwerken. De toets bestaat uit het maken van opdrachten waarbij het vorige in praktijk gebracht wordt.
 
Inhoud
In deze cursus maakt de student kennis met vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten van een psychologisch experiment waarin ook fysiologische reacties gemeten en geanalyseerd worden. Het practicum is opgebouwd uit twee onderdelen: één deel programmeren met een serieuze programmeertaal en één deel psychofysiologische registraties en dataverwerking. In het deel experimenteren leert men hoe men beelden kan manipuleren, en grote hoeveelheden data kan analyseren met behulp van een serieuze programmeertaal. De mogelijkheden van de programmeertaal worden in colleges behandeld. Vaardigheid in het programmeren in de programmeertaal wordt opgedaan tijdens practica. Bij de psychofysiologische registraties gaat de student zelf een psychofysiologische meting uitvoeren, en de resultaten analyseren en interpreteren. Studenten zullen zelf een experiment uitvoeren en werken met de apparatuur die nodig is voor het doen van psychofysiologische metingen. Tot slot zal men tijdens het computerpracticum werken met enkele basistechnieken van signaalanalyse.
N.B: Sommige van de practica van 'Registreren 2'  wordt aangeboden buiten timeslot A en C (m.a.w. in timeslots B of D). Studenten worden ingedeeld in 1 van de 5 practicum sessies, waarbij rekening gehouden wordt met cursussen die zij in het timeslot B of D volgen. De indeling komt ongeveer half November op blackboard te staan.
 
Ingangseisen
Voorkennis
E&R1, MTS1 en MTS2
Voorkennis kan worden opgedaan met
E&R1
Bronnen van zelfstudie
geen
Verplicht materiaal
Dictaat
Nadere informatie via Blackboard
Handleiding
- Matlab Programmeerhandleiding wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. - Handleiding practicum Registreren 2 wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.
Literatuur
Geen literatuur experimenteren 2 Literatuur registreren 2: Artikelen die bekend gemaakt worden via Blackboard.
Werkvormen
Experimenteren 2

Voorbereiding bijeenkomsten
Experimenteren 2: hoorcollege, practicum, zelfstandig uitwerken van opdrachten.

Experimenteren 2

Bijdrage aan groepswerk
Experimenteren 2: practicum experimenteren wordt in groepen van twee uitgevoerd.

Registreren 2

Bijdrage aan groepswerk
Registreren 2: de computerpracticum opdrachten van registreren 2 worden in groepen van twee uitgevoerd. Naast de computerleerzaal-practica wordt nog een lab practicum van 1 dagdeel in het lab in groepen van 4 of meer uitgevoerd. NB: Sommige van de labs wordt aangeboden buiten timeslot A en C (m.a.w. in timeslots B of D). Studenten worden ingedeeld in 1 van de 5 labpracticum sessies, waarbij rekening gehouden wordt met cursussen die zij in timeslot B of D volgen.

Registreren 2

Algemeen
De onderdelen Experimenteren 2 en Registreren 2 zijn aparte modules en bevatten beiden hoorcolleges en practica. Let op de informatie op Blackboard voor gedetailleerde informatie over de roosters en opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Registeren 2: hoorcollege, practicum, zelfstandig uitwerken van opdrachten.

Toetsen
Opdracht
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het voltooien van computeropdrachten.

Aspecten van academische vorming
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Beheersen van methoden en technieken

SluitenHelpPrint
Switch to English