SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200400444
200400444
Macht, leiderschap en besluitvormingsprocessen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200400444
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonM.A. Strick
Telefoon2534615
E-mailm.a.strick@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.A. Strick
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen

Leerdoel

  • Zicht krijgen op macht en op leidinggeven(den).
  • De concepten macht, beïnvloeding en besluitvorming kunnen relateren aan processen in groepen en organisaties.
  • Leren analyseren van 'cases' met betrekking tot de genoemde onderwerpen en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren.
  • Leren schriftelijk te reflecteren op de literatuur en verbanden te leggen tussen de daarin beschreven begrippen.
  • Leren toepassen van de gelezen theorie op praktijkcasus en/of eigen ervaringen zowel in groepen als in formele organisaties, in de vorm van geschreven essays, aan de hand van gerichte opdrachten.
Inhoud

Inhoud
Leiderschap: beïnvloeden van individuen, leiding geven aan teams. Macht als wederzijdse afhankelijkheid, effecten van macht op het individu, het verkrijgen van macht, beïnvloedingsstrategieën en -tactieken. Groepsbesluitvorming: het nemen van besluiten hangt niet alleen af van de (rationele) verwerking van complexe en relevante informatie, maar ook van motivaties (belangen) en emoties, van vigerende normen en waarden (cultuur) en van allerlei processen die zich met name in face to face groepen voordoen.

Tijdens de cursus moet een hoeveelheid literatuur (boek en artikelen) worden gelezen. Gedurende de bijeenkomsten zal wekelijks over een deel van de literatuur een -thuis te maken- individuele opdracht worden verstrekt. Deze opdrachten dienen om de leesstof gericht te bestuderen. Naast deze opdrachten zijn er de wekelijkse bijeenkomsten. Er worden verschillende werkvormen gehanteerd, zoals kleine discussiegroepjes waarin stellingen en standpunten n.a.v. de opdrachten en de literatuur worden gegenereerd; 'eigen-casus' -beschrijvingen die individueel worden uitgewerkt; analyses en presentaties van 'praktijkcases' die individueel en in subgroepjes door de studenten worden voorbereid, maar tevens plenair behandeld of gepresenteerd.

Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- MV: Sociale psychologie (200300157)
Voorkennis
Inzicht in hoe menselijk gedrag in de sociale psychologie wordt geanalyseerd en empirisch wordt onderzocht. Kennis van sociaal-psychologische theorieen en empirisch onderzoek dat inzicht verschaft in intra- en intergroeprelaties. Inzicht in de processen binnen en tussen groepen in organisaties.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Sociale psychologie (BA1)
Verplicht materiaal
Artikelen
Te printen via Studion.
Boek
Northouse, P.G. (2010). Leadership: Theory and practice (5e of 6e editie). Londen: Sage. ISBN (voor 6e editie): 9781452203409.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Schriftelijk tentamen in 2 delen
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English