SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200400090
200400090
Justitiële interventies
Cursus informatieRooster
Cursuscode200400090
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
ContactpersoonL.A. de Vries, MSc
E-mailL.A.deVries@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
L. Antonides
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.J. Asscher
Overige cursussen docent
Docent
mr. J.I. Huijer
Overige cursussen docent
Docent
N. Kruijswijk
Overige cursussen docent
Docent
R. Meijer, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Kennis van de vigerende praktijken en problemen van het jeugdstrafrecht en jeugdbescherming, met name wat betreft behandeling en preventie. Kennis van interventiestrategieën zoals die in de praktijk van het jeugdstrafrecht en jeugdbescherming functioneren in Nederland en elders. Inzicht in evaluatieonderzoek van interventieprojecten.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De benodigde kennis en vaardigheden worden door middel van het aanbod van de hoorcolleges en werkcolleges, als ook zelfstudie (het bestuderen van literatuur, maken van casusopdrachten en studievragen) bijgebracht.
Het schriftelijk meerkeuze- en open tentamen gaat na in hoeverre studenten de actuele praktijken en problemen van het jeugdstrafrecht en jeugdbescherming, met name wat betreft behandeling en preventie kunnen herkennen, begrijpen, en beschrijven (leerdoel 1). Met de schrijfopdracht (artikel) wordt getoetst in hoeverre studenten in staat zijn om interventiestrategieën te herkennen en onderscheiden (leerdoel 2); Het tentamen en de schrijfopdracht toetsen of studenten onderzoek naar de effectiviteit van justitiële interventies kunnen begrijpen en interpreteren (leerdoel 3). Het kunnen beoordelen, toetsen en evalueren van interventies aan de hand van theoretische modellen, literatuur en empirisch onderzoek wordt getest door middel van de schrijfopdracht (leerdoel 4).
 
 
 
Inhoud
In deze cursus wordt de inzet van interventies in het justitiële kader nader toegelicht. Van preventief ambulant tot ge/besloten behandeling komt aan de orde, evenals effectiviteit van behandelaanbod en de pedagogische doelen van sancties. Behandelings- en preventietheorieën in Nederland en het buitenland en evaluatieonderzoek op het terrein van interventies met betrekking tot jeugdige delinquenten en jeugdbeschermingsmaatregelen komen aan de orde.
Deze cursus maakt deel uit van de minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Juvenile delinquency (200600036)
Voorkennis
Kennis van de grondslagen van het recht, van de grondslagen van de pedagogiek en van jeugdcriminologie. Er moet zijn voldaan aan de cursus Jeugdcriminaliteit.
Verplicht materiaal
Literatuur
Aanvullende artikelen, nader door docent aangegeven.
Boek
Weijers, I. (Red.) (2016). Justitiële interventies voor jeugdige daders. Den Haag: Boom/Lemma.
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Gemiddeld 50/60 blz. literatuur lezen per bijeenkomst en kleine opdrachten (studievragen, stellingen, etc.) voorbereiden vooraf aan de werkgroep.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk een opdracht voorbereiden voor in de werkgroep.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Schriftelijke opdracht aan het einde van de cursus inleveren, voorafgegaan door deelopdrachten.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English