SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300858
200300858
Sociale problemen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300858
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
ContactpersoonSecretariaat Sociologie
Telefoon030-2532101
E-mailsociologie.fss@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. ir. A.G. van der Lippe
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingStudenten die de minor beleidsssociologie volgen kunnen zich in schrijven via het studiepunt.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

 

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in een drietal sociale problemen in Nederland, wat betreft: de huidige stand van zaken,  de ontwikkelingen,  de verklaringen ervoor  en de mogelijkheden om via beleid invloed uit te oefenen
  • Zelfstandig informatie over sociale problemen kunnen verzamelen, verwerken en presenteren       
  • Op basis van cijfers en ander wetenschappelijk materiaal leren reflecteren op de standpunten van politieke partijen en opiniemakers.Verkenning van samenlevingsproblemen in Nederland als bron voor sociologische vragen.
Inhoud

Met welke sociale problemen wordt Nederland momenteel geconfronteerd en hoe gaan we met deze problemen om? Sociale problemen komen vaak voort uit ongelijke verdelingen, niet elke ongelijke verdeling geeft echter aanleiding tot een sociaal probleem. Een sociaal probleem komt soms ook voort uit conflicten en belangentegenstellingen die tussen sociale groepen bestaan: aan sociale problemen herkent men de structuur van de samenleving.

Zo komen er in deze cursus diverse sociale problemen aan de orde, zoals sociale (on)zekerheid, arbeid en werkloosheid, zorg, onderwijs en multiculturaliteit en jeugdcriminaliteit, die op een vergelijkbare wijze zullen worden benaderd.

Om de doelen te bereiken wordt gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan werkvormen:
hoorcolleges, werkgroepen, practica en projectgroepen (laatstgenoemde bestaat uit de werkvormen: project en projectgroep).

In de hoorcolleges wordt de achtergrond van de diverse sociale problemen behandeld: de omvang en de aard van het probleem, de bestaande verklaringen, en voorkomende oplossingen in beleid.

In werkcolleges ligt de nadruk op het beschouwen van casussen met betrekking tot een bepaald maatschappelijk probleem. Studenten bestuderen en analyseren gezamenlijk de casus, waarna zij zich verder in het probleem inwerken m.b.v. literatuur, media, internet, deskundigen, observatie, etc. Daarbij leert de student de weg naar de verschillende bronnen van wetenschappelijk materiaal te vinden en de (elektronische) zoeksystemen te hanteren (bibliotheekopdracht).

In het project zullen studenten onder begeleiding in groepjes een opiniebijdrage leren schrijven over een urgent maatschappelijk probleem. Zij dienen deze bijdrage in bij een krant of weekblad.

Academische vaardigheden

  • Onderscheiden van maatschappelijke en sociologische problemen
  • Analyseren van maatschappelijke problemen
  • Formuleren van probleemstellingen
  • Mondeling  en schriftelijk presenteren
  • Opzoeken en selecteren van informatie
  • Gebruik van ICT
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Wolters, W.& Graaf, N.D. de (2009), Maatschappelijke problemen: beschrijvingen en verklaringen, Meppel:Boom onderwijs, 2e druk ISBN 9047301250 (vorige edities voldoen ook).
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Inzage (Verplicht)

Practicum (Verplicht)

Project (Verplicht)

Algemeen
Het PROJECT bestaat uit de werkvormen;
Project en Projectgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
In het project zullen studenten onder begeleiding in groepjes een opiniebijdrage leren schrijven over een urgent maatschappelijk probleem. Zij dienen deze bijdrage in bij een krant of weekblad.

Projectgroep (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Opdrachten min. cijfer 5.0, tentamen, min. cijfer 5.0, en project min. cijfer 5.0. Tezamen moet het cijfer min. een 5.5 zijn. Zie voor meer informatie de cursushandleiding.

SluitenHelpPrint
Switch to English