SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300531
200300531
Over de grenzen van disciplines
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300531
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. R. Abma
Telefoon+31 30 2534742
E-mailR.Abma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Abma
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Studenten verwerven in deze cursus kennis van:

  • De plaats van de sociale wetenschappen tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen 
  • Processen van disciplinevorming en interdisciplinariteit
  • Dilemma's en debatten in de sociale wetenschappen m.b.t. de relatie tussen wetenschap en praktijk 
  • Historische voorbeelden van interdisciplines en theorieën over de verwevenheid van individu, cultuur en maatschappij

Studenten verwerven in deze cursus vaardigheden om:

  • Op academisch niveau te schrijven over wetenschapsfilosofische en wetenschapshistorische vraagstukken met betrekking tot de sociale wetenschappen.
Inhoud

In de cursus worden drie met elkaar samenhangende hoofdonderwerpen behandeld: (a) de dynamiek van disciplinevorming en interdisciplinariteit,  (b) het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale wetenschappen tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen en (c) de wisselwerking tussen wetenschap (theorie en onderzoek) en praktijk (beleid en interventies).

In het proces van disciplinevorming kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Na eerste, verspreide aanzetten tot de definitie van een vakgebied, treedt een proces van institutionalisering op waarin het object en de grenzen van een discipline worden vastgelegd. In dit proces (maar ook daarna) spelen wetenschappelijke en maatschappelijke legitimering een belangrijke rol. Deze oefenen op disciplines vaak een trekkracht in verschillende richtingen uit, in het bijzonder als wetenschap wordt gelijkgesteld met natuurwetenschap en de praktijk om contextgebonden analyses van sociale vraagstukken vraagt.  Aan de hand van historische voorbeelden worden de dilemma's waarvoor de mens- en maatschappijwetenschappen hierbij gesteld worden systematisch behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling van menswetenschappen en maatschappijwetenschappen.

De institutionalisering van disciplines creëert mogelijkheden, maar ook grenzen. In het bijzonder als ze zich bezighouden met de verwevenheid van individu, cultuur en maatschappij zijn sociale wetenschappers geneigd disciplinegrenzen te overschrijden, bijvoorbeeld in de vorm van interdisciplines, die voortkomen uit onvrede met de beperkingen van disciplinaire kaders (bijvoorbeeld cultuurpsychologie als belichaming van de twijfel aan universele psychologische wetmatigheden). Een andere variant zijn de zogenaamde grand theories, die voortkomen uit de behoefte om de veelheid aan onderzoeksvragen- en bevindingen m.b.t. een specifiek thema in één systematisch inhoudelijk kader onder te brengen. Ook aan deze interdisciplinaire ontwikkelingen wordt in deze cursus aandacht besteed.

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Abma, R. (2011), Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Nijmegen: Vantilt.
Boek
Manicas, P.T. (2006). A realist philosophy of social science. Explanation and understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
Artikelen
Via Blackboard.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
De bij het college behorende literatuur moet voorafgaand aan het college oriënterend bestudeerd zijn. Verder is ondersteunend materiaal, zoals leesvragen, zelftoetsen, schrijfinstructie etc. beschikbaar in Blackboard.

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kunnen schrijven van een beknopt essay; verschillende perspectieven kunnen analyseren. In correct Nederlands een samenhangend theoretisch betoog kunnen schrijven. Wetenschappelijke perspectieven kunnen analyseren.

Deadlines
Week 10.

Multiple choice-tentamen
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis over de vorming van (sociaal)wetenschappelijke disciplines, zowel de feitelijke geschiedenis als de processen en factoren die van invloed zijn. Kennis van essentiële wetenschapsfilosofische begrippen en tradities die disciplinegrenzen overschrijden. Vaardigheid om gestructureerd wetenschappelijke teksten te lezen. Vaardigheid om gestructureerd een betoog op te zetten.

Deadlines
Week 8

SluitenHelpPrint
Switch to English