SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300181
200300181
Psychopathologie II
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300181
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonK Meyerbroker
E-mailk.meyerbroker@uu.nl
Docenten
Docent
K Meyerbroker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K Meyerbroker
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Met vragen kun je mailen naar psychopathologie-2@uu.nl

Let op: deze cursus is een ingangseis voor de cursus Diagnostiek in de KP.
Na afloop van de cursus:
•          Heeft student elementaire vaardigheden verworven m.b.t. psychiatrische classificatie, diagnostiek en het afnemen van een psychiatrische anamnese.
•          Student kan na afloop bepalen welke psychiatrische beelden hij/zij ziet. Hij/zij kan onderscheid maken tussen psychiatrische beelden en is in staat om differentiaal diagnostisch te analyseren en evalueren. Daarnaast heeft student eerste ervaringen opgedaan in het toepassen van diagnostiek.
•          Om dit te bereiken kent student logica en hoofdlijnen van DSM-5 en kan deze toepassen en interpreteren.
•          Om dit te bereiken laat student kennis zien van conceptuele, empirische en praktische beperkingen van DSM en kan deze toepassen,
•          Om dit te bereiken laat student kennis zien van technisch-psychiatrische terminologie en kan deze toepassen.


Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De schriftelijke opdracht (het eerste deel) toetst inzicht en meer i.h.b. of de student hierboven genoemde punten (zie boven) beargumenteerd kan toepassen op specifieke casuïstiek. De schriftelijke toets bestaat uit plusminus 20 korte open vragen en toetst deels inzicht, maar ook kennis (zie boven).
Inhoud
1) In de eerste twee colleges worden de doelen 1,2, en 5 (zie boven) in algemene zin behandeld. In daarop volgende colleges komen telkens verschillende stoornissen uit de DSM- aan bod waarbij doel 4 (zie boven) leidraad is. .
2) Gastcolleges. Wekelijks wordt er een gastcollege gegeven ( in totaal 8) over actuele capita selecta op de psychopathologie.
3) Werkgroepen. In de werkgroepen oefenen studenten aan de hand van casusmateriaal met het classificeren volgens de DSM 5 ,  het afnemen van een psychiatrische anamnese en het stellen van een psychiatrische (structuur)diagnose. (zie punt 5).
4) Literatuur: DSM-5 beknopt overzicht. Onderzoeksartikelen (zie aanvullende literatuur).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen
Voorkennis
Basiskennis van de psychopathologische fenomenen en de biologische, psychologische en sociale perspectieven op het ontstaan en beloop van deze stoornissen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie
Verplicht materiaal
Artikelen
Via Blackboard
Literatuur
American Psychiatric Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5™. Amsterdam: Boom Uitgevers.
Literatuur
Simon, de Hullu, Smeets & van der Molen (2018). Klinische Psychologie, Diagnostiek en behandeling. Noordhoff Uitgevers (3e editie). Groningen, Houten, The Netherlands
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Schriftelijke opdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De schriftelijke opdracht dient in tweetallen te worden gemaakt.

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English