SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300179
200300179
Inleiding in de Onderwijskunde
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300179
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen;
Contactpersoondr. J.J.H.M. Janssen
Telefoon030-2534798
E-mailJ.J.H.M.Janssen@uu.nl
Docenten
Docent
drs. H. van Breda-Verduijn
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.M.G. Brekelmans
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.H.M. Janssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.H.E. Lubbers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus ben je in staat tot het:
 • benoemen van verschillende (f)actoren die betrokken zijn in het onderwijsleerproces;
 • beschrijven van kenmerken van onderwijs- en opleidingsorganisaties;
 • benoemen van de verschillende werkvelden waarin een onderwijskundige zich beweegt;
 • vinden van relevante literatuur;
 • kritisch analyseren van wetenschappelijke en populaire teksten.
Inhoud

In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de onderwijskunde als een wetenschappelijke professie. Hierbij besteden we aandacht aan de verschillende activiteiten die een onderwijskundige verricht, zoals het doen van onderwijskundig onderzoek, het ontwerpen van educatief materiaal en het uitbrengen van onderwijskundig advies aan organisaties.

Daarbij zullen we inhoudelijk aandacht besteden aan het onderwijsleerproces en de daarbij behorende (f)actoren en kenmerken van onderwijs- en opleidingsorganisaties.

Deze cursus is primair bedoeld voor studenten van de bacheloropleiding Onderwijskunde en studenten die kennis willen maken met de onderwijskunde. In de cursus wordt in de verschillende bijeenkomsten de `breedte' van het onderwijskundig werkveld belicht. Op de verschillende inhoudelijke domeinen die aan de orde komen in deze cursus zal dieper worden ingegaan tijdens de verschillende cursussen binnen de bacheloropleiding Onderwijskunde.

In deze cursus worden de volgende academische vaardigheden beoordeeld:

 • informatie zoeken en selecteren;
 • kritisch analyseren;
 • synthetiseren;
 • schrijven.

In deze cursus komen de volgende professionele vaardigheden aan bod:

 • ontwikkeling en ontwerpen van leermateriaal;
 • assessment en evaluatie;
 • advisering, consultancy.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press. ISBN: 978 90 382 1606 5.
Artikelen
Bundel artikelen. Deze wordt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Boek
American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association(6th ed.). Washington: APA.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Inzage (Verplicht)

Practicum (Verplicht)

Tutoraat (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Je bent in staan om:
- een relevante onderzoeksvraag te formuleren en deze in te leiden;
- relevante wetenschappelijke literatuur te vinden;
- wetenschappelijke literatuur kritisch te analyseren;
- op basis van een synthese van de gevonden literatuur de onderzoeksvraag overtuigend te beantwoorden.

Deadlines
De deadline van het paper is aan het einde van het blok.

schriftelijk tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit multiple choice vragen, aangevuld met enkele open vragen. Bij open vragen wordt correctheid, volledigheid van het antwoord en de gebruikte argumentatie beoordeeld.
Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.


Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English