SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300170
200300170
Opvoeding en ontwikkeling 1
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300170
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Contactpersoondr. A. Wijnroks
Telefoon+31 30 2534188
E-mailA.Wijnroks@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
E.E. Bakker, MSc
Overige cursussen docent
Docent
Docent(en) van de opleiding PED
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. J. van der Ham
Overige cursussen docent
Docent
C. Klumper, MSc
Overige cursussen docent
Docent
E. Oerlemans, MSc
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2012 t/m 01-02-2013)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2012 t/m 21-08-2012
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Kennis van en inzicht in: - de elementaire beginselen van de gedragsgenetica - de hersenontwikkeling en het verband tussen hersenontwikkeling en gedragsontwikkeling - het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner - de belangrijkste proximale processen in de ontwikkeling van taal, denken en geheugen. Beschikken over de vaardigheid: - zelfstandig wetenschappelijke literatuur rond een thema te verzamelen en daar een kort referaat over schrijven.
Inhoud

Kinderen ontwikkelen zich binnen verschillende sociale contexten, zoals de context van de opvoeder-kind relatie, het gezin, familie, buurt, school, verenigingen, cultuur, etc. Tegenwoordig gaan onderzoekers er van uit dat de ontwikkeling van kinderen het gevolg is van een complexe, dynamische en continue interactie tussen deze sociaal-culturele factoren en biologische factoren. In deze cursus zullen we ingaan op de invloed van sociaal-culturele factoren, zoals opvoeding en cultureel leren, en biologische factoren, zoals erfelijkheid en hersenontwikkeling, op de ontwikkeling van kinderen. Zo zal bijvoorbeeld de student informatie krijgen over de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel en welke invloed (vroege) sociale ervaringen hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Verder zal uitvoerig ingegaan worden op de betekenis van sociaal-culturele processen voor de ontwikkeling van taal, denken en geheugen.

 

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Holden, G.W. (2010) Parenting. A dynamic perspective. Sage Publications.
Boek
Bornstein, M.H. & Lamb, M.E. (2011). Cognitive Development; An Advanced Textbook. East Sussex: Psychology Press.
Boek
Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge: MIT Press.
Artikelen
Worden in de cursushandleiding bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven/afgesproken literatuurstudie.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie volgens opdrachten en afspraken.

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven/afgesproken literatuurstudie en (deel)opdrachten afgerond hebben.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie volgens opdrachten en afspraken.

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Cursusdoelen (zie cursushandleiding).

Deadlines
In cursushandleiding.

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Cursusdoelen (zie cursushandleiding). Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden per cursus in de betreffende cursushandleiding vermeld.

Deadlines
In cursushandleiding, of tentamenweek.

NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English