SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300165
200300165
Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300165
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondrs. E.C.B. Verspui
Telefoon+31 30 2537553
E-maill.verspui@uu.nl
Docenten
Docent
F. van den Brink, MSc
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.C.B. Verspui
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. E.C.B. Verspui
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  1. Kennis opdoen van verschillende theoretische referentiekaders met als doel het kunnen verklaren van seksuologische vraagstukken.
  2. Begrijpen dat en hoe seksuologische fenomenen en de psychologische verklaring ervan, wordt beïnvloed door culturele en historische contexten.
  3. Dit begrip over theorie en context kunnen toepassen bij het doen van uitspraken over seksuologische vraagstukken
  4. Biopsychosociale theorieen toe kunnen passen op het gebied van seksuologie klinische praktijk [diagnostiek en interventies]
  5. Bespreekbaar maken van seksuologische onderwerpen in de klinische praktijk
  6. Onderzoeken van eigen normen en waarden tav seksualiteit ten behoeve van meer objectieve seksuele diagnostiek.
 
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Er zijn twee (verplichte) toetsen. De eerste behelst een tentamen en betreft de literatuur. In dit tentamen wordt theoretische kennis (1), de gebruikmaking hiervan (2) en toepassingen van kennis op het gebied van belangrijkste psychologische en sociologische theorieën over seksualiteit, relaties en lichaamsbeeld als ook de klinische implicaties van deze kennis (3) alsmede de kritische reflectie op deze punten wordt met dit deeltentamen getoetst.
De tweede toets behelst het professionele verslag van de seksuele en relationele biografie en het reflectieverslag. In dit verslag wordt  kennis van en implicatie over seksuele en relationele ontwikkeling in de levensloop getoetst. Dit schriftelijke verslag dient te voldoen aan de gangbare vormvereisten voor een dergelijk verslag.
Inhoud
Elke week staat een ander thema centraal dat we bestuderen op het gebied van seksualiteit, lichaamsbeeld en relaties. Te denken valt aan theorieën, seksuele en emotioneel intieme ontwikkeling, seksualiteit en intimiteit in de levensloop, seksuele en relatieproblemen, diagnostiek bij seksuele problemen, seksueel gedrag en cognities, intimiteit en relaties en tenslotte seksualiteit binnen relaties.
Ingangseisen
Voorkennis
Communicatievaardigheden, ontwikkelingspsychologische en psychopathologische kennis.
Verplicht materiaal
Boek
Leerboek seksuologie Nederlands 3e druk 9789036811101
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Het bestuderen van de literatuur en documentaires

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroepen zullen diverse onderwerpen ten aanzien van seksualiteit, relaties (emotionele intimiteit) en lichaamsbeeld de revue passeren en bediscussieerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkeling van seksualiteit en emotionele intimiteit in de levensloop als ook problemen en de behandeling daarvan. Ook zullen multiculturele aspecten van seksualiteit en relaties besproken worden. Er wordt geoefend met communicatievaardigheden op het gebied van seksualiteit.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het bestuderen van de literatuur en documentaires

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage aan discussies.

Toetsen
Interview en biografie
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voor de opdracht wordt geen cijfer gegeven dat meetelt voor het eindcijfer, maar er moet wel een voldoende voor worden behaald.

Schriftelijk tentamen 1
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English