SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300159
200300159
Personeelspsychologie (Human Resource Management)
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300159
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. J.M. van der Toorn
Telefoon+31 30 2534812
E-mailJ.M.vanderToorn@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
M.J. Ariëns
Overige cursussen docent
Docent
J.M. de Jonge
Overige cursussen docent
Docent
F. van Nunspeet
Overige cursussen docent
Docent
T. Slöetjes, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.M. van der Toorn
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Als je het vak Personeelspsychologie (HRM) met een voldoende hebt afgesloten kan je:
1. Basale concepten, theoretische modellen en onderzoeksbevindingen op het gebied van de in-, door-, en uitstroom van mensen in organisaties en hun training, ontwikkeling en gedrag beschrijven en toepassen op praktische HR vraagstukken.
2. Een bijdrage leveren aan het HR beleid van organisaties door het analyseren van concrete cases, het bestuderen van (wetenschappelijke) literatuur met betrekking tot een specifiek onderwerp en het formuleren van voorstellen tot optimalisering.
3. Met anderen planmatig samenwerken aan een HR vraagstuk.
4. Een HR product/vraagstuk mondeling presenteren en hierover discussiëren.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen:
Leerdoelen 1 en 2 worden getoetst in een mc-tentamen. Deze vragen variëren in moeilijkheidsgraad en toetsen de mate waarin een student in staat is om de stof te reproduceren, toe te passen, te analyseren alsmede te beoordelen. Leerdoelen 2, 3 en 4 worden getoetst in de werkgroepen. In deze werkgroepen wordt in een congrespresentatie, een debat, een pitch en een adviespaper getoetst of de stof goed wordt toegepast op praktische HR vraagstukken. Ook wordt hierin getoetst of de student de stof (en het HR vraagstuk) kan analyseren, en hierover een beargumenteerd oordeel kan vormen, bijvoorbeeld wanneer de student aanbevelingen doet voor de praktijk of wetenschap. Tot slot stimuleren en toetsen deze werkgroepopdrachten de mondelinge presentatievaardigheden, discussievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden (leerdoelen 3 en 4).
Inhoud
Personeelspsychologie –in het Engels Human Resource Management (HRM) - is een subdiscipline van de Arbeids- en Organisatiepsychologie. HRM gaat over 'het managen van menselijk kapitaal': de instroom van mensen in organisaties, het ontwikkelen van hun capaciteiten, hun doorstroom binnen de organisatie, en hun uitstroom. Het 'managen van menselijk kapitaal' gaat ook over het zo goed mogelijk aansturen van medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich integer gedragen (in lijn met de visie van de organisatie) en hoe stimuleren en controleren toezichthouders dit?
Onderwerpen die in de cursus behandeld worden door de docent én gastsprekers uit de praktijk zijn: functiestudie en competentiemanagement, prestatiebeoordeling en beloning, werving en selectie, training en ontwikkeling, talentmanagement, psychologie van toezicht, diversiteitsmanagement, balans werk-privé, en Het Nieuwe Werken.
Het werk van een HR professional kan zowel uitvoerend zijn als meer beleidsmatig en strategisch. Een HR professional is in staat kennis, kunde en instrumenten in te zetten voor de opzet, uitvoering en de evaluatie van HRM binnen organisaties, bijvoorbeeld als medewerker op de HRM afdeling, als consultant, of als toezichthouder.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Filip Lievens (2015). Human Resource Management; Back to the Basics. Uitgever: LannooCampus. EAN: 9789401426404.
Artikelen
Zie Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van boek en bijbehorende artikelen (zie Blackboard).

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van boek en opgegeven en zelfgezochte artikelen (zie Blackboard).

Toetsen
Opdrachten
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Vier werkgroepopdrachten in teamverband (een congrespresentatie, een debat, een HR pitch en een HR adviespaper).

Mc tentamen
Weging60
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

SluitenHelpPrint
Switch to English