SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300103
200300103
Onderwijspsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen;
Contactpersoondr. C.D. Hulshof
E-mailc.hulshof@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.D. Hulshof
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.D. Hulshof
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.H.M. Janssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het leerdoel is dat je kennis hebt van en inzicht in de belangrijkste leertheorie├źn, met betrekking tot het reguleren van aandacht, onthouden en vergeten, probleemoplossen, expertgedrag en cognitieve ontwikkeling in relatie tot onderwijs en opleiding. Je leert aan te geven wat de consequenties van de leertheorie voor het gebruik van leermiddelen en media zijn, specifiek gericht op het ontwikkelen van leermateriaal.
Inhoud

Systematische bestudering van leerprocessen vanuit het perspectief van het behaviorisme, het (sociaal)-constructivisme en het cognitivisme. Aan de orde komen de verschillende kwaliteitseisen die aan onderwijsmateriaal gesteld dienen te worden, beoordeeld vanuit het perspectief van de hiervoor genoemde opvattingen. Achtereenvolgens worden cognitief psychologische processen aan de orde gesteld zoals het leren van inhoudelijke informatie, het leren van procedurele informatie, probleemoplossend denken, het leren op latere leeftijd en kennisstructuur van experts in vergelijking met novices. Ook wordt ingegaan op de stadia in de ontwikkeling zoals Piaget die ziet in vergelijking met de opvattingen van onder andere Vygotsky. De onderwerpen worden in historisch en theoretisch perspectief geplaatst en bij enkele onderdelen gerelateerd aan neurologische en filosofische ideeën hieromtrent. In de begeleidende opdrachten wordt je uitgedaagd om de theorie te confronteren met de praktijk van onderwijzen en opleiden. 

 

In deze cursus worden de volgende academische vaardigheden beoordeeld:

  • Informatie zoeken en selecteren;
  • kritisch analyseren;
  • onderzoeken.

Voor de pre-mastercursussen Onderwijskunde wordt deze cursus geroosterd op een vaste onderwijsdag (dinsdag).

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2008). Psychology in education. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-4058-3541-1
Reader
Verzameling via de Universiteitsbibliotheek te vinden literatuur (wordt opgegeven).
Kosten materiaal
EUR 10,00 (Kopieerkosten extra literatuur)
Werkvormen
Hoorcollege

Inzage

Spreekuur

Virtuele discussiegroep

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Een onderwijspsychologisch pilotonderzoek uitvoeren gerelateerd aan een onderwijspsychologische stroming.

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Deadlines
NB De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English