SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300082
200300082
Geheugen en taal
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300082
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoonprof. dr. A. Postma
Telefoon+31 30 2533657
E-mailA.Postma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.M.M. Junge
Overige cursussen docent
Docent
A.I. Levert, MSc
Overige cursussen docent
Docent
L.L. Meijer, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Postma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Postma
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus heeft de student inzicht gekregen in de theorieën en onderzoeksresultaten op het terrein van geheugen(stoornissen) en taal(verwerving) en kan hij/zij hier actief over nadenken.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De toetsen omvatten essayvragen over de stof. Dit vereist actief omgaan met het geleerde, combineren van kennisdelen, redeneren en afleiden. In werkcolleges worden onder andere debatvaardigheden geoefend. Tezamen is dit een ideale manier om inzicht en actieve beheersing van de stof te verwerven en te toetsen.
Inhoud
Geheugen en taal zijn cruciaal voor het alledaagse functioneren, aangezien deze functies ons in staat stellen informatie op te slaan en terug te halen, en te communiceren met anderen. In deze cursus komen deze twee onderwerpen achtereenvolgens aan bod. In het eerste deel wordt ingegaan op theorie├źn en onderzoeksresultaten met betrekking tot het menselijk geheugen. Er kunnen binnen het geheugen verschillende aspecten onderscheiden worden, zoals de codering, opslag en het terughalen van informatie. Tevens kan het geheugen opgesplitst worden in een aantal (deels) onafhankelijke deelsystemen met eigen karakteristieken, zoals bijvoorbeeld het episodisch en semantisch geheugen. Een aantal actuele thema's zal aan bod komen, zoals de neurologische grondslagen van geheugen en de daarbij behorende stoornissen, het autobiografisch geheugen, het werkgeheugen en het onderscheid tussen impliciete en expliciete geheugenmaten.
In het tweede deel van de cursus worden de cognitieve processen behandeld die ten grondslag liggen aan het begrijpen en het produceren van taaluitingen, en de verwerving van die vaardigheden. We hebben het over de architectuur van het taalvermogen en bespreken in dat kader onder meer ook de structuur van taal en stoornissen in de taalfuncties, zoals afasie en dyslexie. Op verschillende punten zullen relaties tussen taal- en geheugenfuncties belicht worden, bijvoorbeeld de rol van het korte-termijngeheugen bij taalverwerking en de klassieke tweedeling impliciet-expliciet geheugen bij taalverwerking en -stoornissen.
 
Aspecten van academische vorming
Debatten en schriftelijk tentamen (2 deeltoetsen)


Communicatieve vaardigheden
  • Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Vaardigheden in academisch denken
  • Bestuderen en analyseren van informatie
Reflectieve vaardigheden
  • Het plaatsen van de stof in een wetenschappelijke context
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Elementaire kennis op het gebied van geheugen- en taalpsychologie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
1e-jaarscursus 'Hersenen en cognitie'.
Verplicht materiaal
Boek
Baddeley, A., Eysenck, M.W. & Anderson, M.C.. Memory (2015, 2nd edition). Psychology Press. ISBN: 9781848721845 (paperback) of 9781315749860 (eBook).
Boek
Harley, T.A.. Talking the Talk: Language, Psychology and Science (2nd edition). Psychology Press. ISBN: 9781138800458 (paperback) of 9781315755458 (eBook).
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven leesstof.

Themabijeenkomst

Algemeen
Bespreking van de leesopdrachten.

Werkcollege

Toetsen
Debat
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Voor de debatten wordt geen cijfer gegeven dat meetelt voor het eindcijfer, maar er moet wel een voldoende voor worden behaald.

Schriftelijk tentamen (2 deeltoetsen)
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English