SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300075
200300075
Toegepaste cognitieve psychologie I
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300075
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonS.F. Donker
Telefoon+31 30 2533348
E-mailS.F.Donker@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.F. Donker
Overige cursussen docent
Docent
S.F. Donker
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.T.C. Hooge
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus kan de student:
  • de inhoud van het vakgebied van de toegepaste cognitieve psychologie beschrijven
  • een overzicht geven van toepassingsgerichte theorieën, onderzoeksmethoden en technieken
  • de vertaalslag van theoretische kennis naar toepassingen in de praktijk maken
  • het werk van anderen onderbouwd becommentariëren
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
In een schriftelijke toets wordt de theoretische kennis zoals behandeld in de colleges en de bijbehorende literatuur getoetst. Het kunnen toepassen van theoretische kennis naar een toepassing in de praktijk wordt getoetst (1) door middel van een opdracht waarin studenten een onderzoeksmethode dienen toe te passen op een praktisch probleem, en (2) door het geven én beoordelen van een pitch over een zelf te kiezen toepassing van één van de onderwerpen die in de cursus aan bod komen.
Inhoud
Aan de orde komen de relevante theorieën over bijvoorbeeld aandacht en waarneming, steeds met de nadruk op hun relevantie voor praktische problemen zoals die zich overal voordoen in onze vaak zo getechnologiseerde maatschappij. Ook komt aan de orde wat de belangrijkste daarbij behorende onderzoeksmethoden en technieken zijn, zoals taakanalyse, fouten- en ongevallenanalyse, of het meten van mentale belasting. De toepassingsgebieden variëren van veilig cockpit design, verkeersveiligheid, apparatuurontwerp, juridische advisering, tot verbetering van hulpmiddelen voor ouderen of visueel gehandicapten enz... Daarnaast worden er, om inzicht te krijgen in de mogelijke toepassingen van de cognitieve psychologie en het type werk waar een toegepast cognitief psycholoog zich mee bezig kan houden, gastcolleges door mensen uit het werkveld gegeven en excursies georganiseerd naar de onderzoeksinstellingen TNO en Philips Research.
 
Aspecten van academische vorming
Schriftelijk tentamen
Vaardigheden in academisch denken
  • Bestuderen en analyseren van informatie
  • Synthetiseren en structureren van informatie
Beroepsspecifieke vaardigheden
  • Beroepsspecifiek academisch denken, werken en handelen
Reflectieve vaardigheden
  • Het plaatsen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in een wetenschappelijke context
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis van psychonomische theorieën en methoden.
Voorkennis kan worden opgedaan met
'Hersenen en cognitie'; 'Hersenen en gedrag'; 'Methoden en statistiek voor psychologen' (1 en 2); 'Sensation and perception'; 'Inleiding tot de cognitiewetenschap'.
Verplicht materiaal
Boek
Proctor and Van Zandt. Human factors in simple and complex systems.
ISBN:9781482229561
Titel:Human factors in simple and complex systems
Auteur:Proctor and Van Zandt
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Instructie college

Spreekuur

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen + opdracht(en)
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van de aangereikte literatuur en collegestof wordt getoetst. Daarnaast moeten er een of enkele opdrachten gemaakt worden waarmee de toepassing van kennis wordt getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English