SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300073
200300073
Klinische neuropsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300073
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. C. Ruis
Telefoon+31 30 2533409
E-mailC.Ruis@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. H.C. Dijkerman
Overige cursussen docent
Docent
I.M.C. Huenges Wajer, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Postma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Ruis
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. van der Stoep
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na het voltooien van deze cursus heeft de student:
  • kennis van de verschillende neuropsychologische functies op het gebied van intelligentie, waarneming, taal, geheugen, aandacht en executieve functies, motoriek, emoties en sociale cognitie
  • inzicht in de samenhang tussen specifieke stoornissen, de etiologie en neuroanatomie onderliggend aan neuro(psycho)logisch disfunctioneren
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Het schriftelijke tentamen bestaat uit open vragen. Op deze wijze wordt enerzijds kennis van de functiedomeinen expliciet getoetst en wordt anderzijds beoordeeld of de student in staat is deze kennis toe te passen en te integreren in een beredeneerd en beargumenteerd betoog.
Inhoud
In deze cursus staat de relatie tussen hersenbeschadiging en cognitieve functies centraal. Door betere medische behandelmogelijkheden neemt het aantal mensen dat moet (leren) leven met stoornissen in de cognitieve functies toe, bijvoorbeeld als gevolg van hersenbeschadiging na een neurotrauma (vb. auto-ongeluk), beroerte, neurodegeneratieve aandoening of een hersentumor. Het is daarom van groot belang dat we beter inzicht krijgen in deze stoornissen en beperkingen.
Tijdens de cursus worden in eerste instantie de belangrijkste cognitieve functies behandeld aan de hand van een aantal klassieke syndromen, zoals bijvoorbeeld expressieve afasie (de patiënt kan de taal nog wel begrijpen, maar kan zich sprekend moeilijk uitdrukken) of visuele agnosie (de patiënt kan voorwerpen niet meer herkennen bij een verder ongestoorde visuele waarneming). Hierbij wordt aandacht besteed aan casuïstiek, maar komen ook theoretische verklaringsmodellen aan bod en wordt besproken welke neuroanatomische structuren en/of aandoeningen geassocieerd worden met welke neuropsychologische syndromen. Vervolgens wordt de opgedane kennis over de verschillende cognitieve functies gebruikt om naar een aantal veel voorkomende ziektebeelden te kijken, zoals beroerte, dementie en epilepsie. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar integratie van kennis over functies, theorieën en ziektebeelden; een benadering die in de moderne klinische neuropsychologie de basis biedt voor onderkenning en behandeling van stoornissen in de cognitieve functies.
In de werkgroepen behorende bij deze cursus zal door middel van casuspresentaties gezorgd worden voor verdieping en verbreding van de stof.
 
Aspecten van academische vorming
Eindresultaat (schriftelijk tentamen)
Communicatieve vaardigheden
  • Het schrijven van een goed betoog
Vaardigheden in academisch denken
  • Bestuderen en analyseren van informatie
  • Synthetiseren en structureren van informatie
Beroepsspecifieke vaardigheden
  • Hanteren van vakspecifiek wetenschappelijk instrumentarium
Reflectieve vaardigheden
  • Plaatsen van informatie in een bredere wetenschappelijke context
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basale kennis van functieleer en biologische grondslagen van het gedrag.
Voorkennis kan worden opgedaan met
'Hersenen en gedrag’; 'Hersenen en cognitie’.
Verplicht materiaal
Boek
Kessels, Eling, Ponds, Spikman & Van Zandvoort. Klinische neuropsychologie. ISBN 9789024402830. Uitgeverij Boom, Amsterdam.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, maar de tijdens de colleges behandelde stof is wel tentamenstof.

Voorbereiding bijeenkomsten
De literatuur opgegeven per college dient voorafgaand aan het college bestudeerd te worden.

Werkgroep

Toetsen
Deeltoets
Weging20
Minimum cijfer1

Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English