SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300063
200300063
Cognitieve ontwikkeling
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300063
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
ContactpersoonS. Novin
E-mailS.Novin@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. van den Boomen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S. Novin
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H. Oosterwegel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B. Orobio De Castro
Overige cursussen docent
Docent
E.E. Verhulp
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 08-10-2018 08:00 t/m 12-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Verdieping van kennis van en inzicht (niveau 3) in de individuele, normale, (sociaal)cognitieve en neurologische ontwikkeling als basis voor het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie.
  • Nadere kennismaking met theoretische en empirische controverses over het verschijnsel (sociaal)cognitieve ontwikkeling en hun achtergronden en met de manier van onderzoek doen op dit gebied. Argumentatiestructuur kunnen ontrafelen (niveau 2). Combineren van informatie uit verschillende complexe onderzoeken die in het boek uitvoerig worden beschreven (niveau 2). Kunnen begrijpen en integreren van tegenstrijdige informatie uit verschillende onderzoeken (niveau 3).
  • Ervaring opdoen met het meten van cognitieve vaardigheden en/of IQ.
  • Kennisaanspraken over de ontwikkeling van kinderen worden geplaatst in de onderzoeksliteratuur en het netwerk van wetenschappelijke discussies. Gezien de fundamentele vragen over kennisverwerving en denken die aan bod komen is dit wetenschapsfilosofisch relevant.
  • Kunnen aangeven wat informatie bijdraagt aan de kennisontwikkeling over cognitieve ontwikkeling, wat de beperkingen ervan zijn en welke problemen onopgelost blijven (niveau 2 en 3).
 
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Kennis wordt getoetst door middel van twee multiple-choice toetsen en referaten. De toetsen zijn een mix van vragen die goed representatief zijn voor de stof, die van inzicht- tot kennisvragen variëren, en die sterk variëren in moeilijkheid. De vaardigheden worden met opdrachten (o.a. WISC-afname en rapportage), referaten en posterpresentatie getoetst.
Aan het eind van de cursus heeft de student diepgaande kennis van de cognitieve ontwikkeling en kan hij/zij deze kennis plaatsen in een bredere wetenschappelijke, wetenschapshistorische, (wetenschaps)filosofische en maatschappelijke/culturele context.
Inhoud
  • Een gedegen overzicht van de belangrijkste onderwerpen in het hedendaagse onderzoek naar cognitieve ontwikkeling: waar komen vaardigheden met betrekking tot (visuele) perceptie, aandacht, geheugen, metacognitie, concepten, taal, probleem oplossen, schoolse taken, begrijpen van zelf en anderen vandaan en hoe ontwikkelen deze zich? Deze ontwikkelingen worden beschouwd vanaf de geboorte tot en met de adolescentie.
  • Een overzicht van onderzoek naar de hersen- en neurale ontwikkeling relevant voor de hierboven genoemde onderwerpen.
  • Illustraties van Utrechts onderzoek op enkele van de genoemde gebieden.
  • Reflectie op de wetenschappelijke houdbaarheid van de kennis over de cognitieve en neurologische ontwikkeling en aandacht voor theoretische en historische achtergronden.
Het accent ligt op de normale ontwikkeling, omdat inzicht hierin als basis kan dienen voor het beter begrijpen van de deviante ontwikkeling die hierna in het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie centraal staat.
De colleges, werkgroepen en leesvragen ondersteunen de verwerking van de gelezen stof. In de werkgroepen wordt een goede voorbereiding op - en een actieve bijdrage aan - het bespreken van de stof verwacht. Bovendien wordt geoefend met het afnemen van een intelligentietest en dit wordt voorbereid met werkgroepbijeenkomsten.
Ingangseisen
Voorkennis
Algemeen overzicht op het gebied van ontwikkelingspsychologie, functieleer en biologische grondslagen van het gedrag.
Voorkennis kan worden opgedaan met
'Ontwikkelingspsychologie', 'Hersenen en cognitie' en 'Hersenen en gedrag'.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt.
Artikelen
Enkele aanvullende artikelen (worden nader bekendgemaakt).
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Aanwezigheid bij de hoorcolleges is verplicht. In geval van verhindering dient bericht met opgave van redenen gestuurd te worden aan de coördinator.

Voorbereiding bijeenkomsten
Alle collegestof is tentamenstof, er kunnen daarnaast belangrijke mededelingen gedaan worden op het college. De verantwoordelijkheid voor afwezigheid ligt geheel en al bij de student.

Werkgroep

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Referaat, lees- en/of discussievragen.

Bijdrage aan groepswerk
Actief deelnemen aan voorbereiding van referaten en aan bespreking van de lees- en/of discussievragen, deels in subgroepjes van 3 of 4 personen.

Toetsen
Deeltentamens en opdrachten
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis: twee deeltoetsen over de stof. Inzet: deelname aan discussies, maken van de opdrachten en leesvragen. Vaardigheden: WISC-afname met rapportage, referaat en poster. De weging van de verschillende onderdelen wordt via Blackboard bekend gemaakt. Aan de aanvullende toets kun je alleen deelnemen indien je daartoe uitgenodigd wordt door de opleiding.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages

SluitenHelpPrint
Switch to English