SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300053
200300053
Organisatiepsychologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300053
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. V. Brenninkmeijer
Telefoon06-22736198
E-mailV.Brenninkmeijer@uu.nl
Docenten
Docent
M.J. Ariëns
Overige cursussen docent
Docent
dr. V. Brenninkmeijer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V. Brenninkmeijer
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende empirisch onderbouwde perspectieven op organisaties.
  • Het verwerven van kennis over en inzicht in kernconcepten en theorieën op het gebied van organisaties, organisatiestrategie, organisatiestructuur, organisatiecultuur, teamfunctioneren en het functioneren van individuen in organisaties.
  • Het gebruik van wetenschappelijke theorie en onderzoek bij de analyse van het de effectiviteit van organisaties, en van teams en individuen in organisaties.
  • Het ontwikkelen van academische schrijf- en presentatievaardigheden.
Relatie tussen de toetsen en leerdoelen

De in deze cursus opgedane kennis en inzicht wordt in een schriftelijk examen getoetst. Het vertalen van de kennis en inzicht naar praktische organisatorische problemen wordt getoetst in een geschreven opdracht en een mondelinge presentatie op teamniveau. Individuele reflectie op de in deze cursus opgedane kennis en inzichten wordt getoetst in een individueel reflectieverslag.
 
Inhoud
• Perspectieven op organisaties.
• Organisatiestructuur.
• Organisatiestrategie.
• Organisatiecultuur.
• Persoonlijkheidsaspecten in relatie tot het functioneren van individuen in organisaties.
• Psychopathologie in organisaties.
• Teamvorming, teamfunctioneren, teamrollen.
• Macht en leiderschap.
• Besluitvorming en creativiteit.
• Verandermanagement.
• Interventies in teams en organisaties.
 
 
Ingangseisen
Voorkennis
Kennis van de sociale psychologie en haar toepassingen, met name in organisaties.
- Inzicht in hoe menselijk gedrag wordt geanalyseerd en empirisch wordt onderzocht binnen de sociale psychologie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Sociale Psychologie (BA1)
Verplicht materiaal
Boek
McShane, S.L., & Von Glinow, M.A. (2018). Organizational Behavior: Emerging Knowledge, Global Reality (8th ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-1-259-92170-4.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Nadere informatie wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Werkgroep

Algemeen
Deze cursus vereist van deelnemers: a) inhoudelijke psychologische voorkennis op basisniveau; b) de mogelijkheid en de bereidheid om tijdens alle cursusdagen bij alle colleges en alle teamactiviteiten aanwezig te zijn en actief deel te nemen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het is essentieel dat voor elk college en elke teambijeenkomst: a) de literatuur en het casusmateriaal grondig worden bestudeerd; b) de opdrachten op een hoog kwalitatief niveau worden uitgewerkt.

Bijdrage aan groepswerk
Er wordt verwacht dat deelnemers zelfstandig werken, en verantwoordelijkheid nemen voor de individuele en groepsactiviteiten tijdens de cursus. We verwachten een constructieve en prestatiegerichte houding, en de bereidheid om complexe problemen te analyseren en kritisch psychologische theorieën te evalueren en deze te vertalen naar praktische toepassingen in organisaties.

Toetsen
Teamcasus
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op een schriftelijk tentamen en individuele en groepsopdrachten. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English