CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 200300022
200300022
Practicum: data-analyses
Course infoSchedule
Course code200300022
ECTS Credits7.5
Category / Level3 (Bachelor Advanced)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Social Sciences; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Contact persondr. A. Poortman
Telephone+31 30 2534306
E-mailA.Poortman@uu.nl
Lecturers
Lecturer
dr. C.J. van Lissa
Other courses by this lecturer
Lecturer
dr. A. Poortman
Feedback and availability
Other courses by this lecturer
Contactperson for the course
dr. A. Poortman
Other courses by this lecturer
Teaching period
2  (09/11/2020 to 05/02/2021)
Teaching period in which the course begins
2
Time slotAD: See 'Help'
Study mode
Full-time
RemarkDe literatuur en software (SPSS) is in het Engels, de opdrachten en bijeenkomsten in het Nederlands.
Enrolment periodfrom 02/06/2020 up to and including 28/06/2020
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesYes
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement processniet van toepassing
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

1. inhoudelijke hypothesen te vertalen in statistische hypothesen.
2. de resultaten van statistische toetsen terug te koppelen in termen van de inhoudelijke hypothesen
3. adequate statistische toetsen te kiezen, uit te voeren en de resultaten van statistische toetsen te interpreteren
4. de in de cursus opgedane kennis van regressie analyse toe te toepassen op sociologische problemen
5. de in de cursus opgedane kennis en ervaring met het gebruik van SPSS voor data manipulatie en statistische analyses toe te passen op een behoorlijk niveau.
Content
De cursus vertegenwoordigt de “O” uit de cyclus Problemen –Theorie – Onderzoek - Beleid waaruit elk studiejaar in de sociologieopleiding in Utrecht is opgebouwd. Het biedt onderwijs in statistiek en data-analyse in een gecontextualiseerde vorm: studenten verwerven inzicht in statistiek en leren data te analyseren, gestructureerd door verwachtingen (“hypothesen") die geformuleerd zijn op basis van algemene sociologische kennis/theorieën. In concreto: men leert hypothesen te toetsen aan de hand van zelf uit te voeren statistische analyses van bestaande onderzoeksgegevens. Hiertoe verwerft men gedurende de cursus een scala aan praktische vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van en rapporteren over data-analyse (i.e., SPSS-vaardigheden). Het accent ligt op het schatten van coëfficiënten van statistische modellen die een duidelijke link hebben met theorieën en modellen en met het toetsen van hypothesen omtrent deze coëfficiënten, niet met (het afleiden van) dergelijke verwachtingen op zichzelf. Dit laatste is een belangrijke taak voor de theorievakken in de opleiding. Qua statistiek komen de volgende onderwerpen aan de orde: schatting en toetsing, de bestudering van samenhang, enkelvoudige en multiple regressie, regressie met dummy-variabelen, interacties en enkele bijzondere vormen van regressie.

Werkvorm
Per onderwerp zijn er respectievelijk 3 bijeenkomsten, een hoorcollege, een werkcollege en een computerpracticum. In het hoorcollege komt de stof op theoretisch niveau aan de orde en in het werkcollege/practicum op een meer toegepaste manier. Voorafgaande aan het werkcollege en het computer practicum maak je de verplichte “sample sessions", waarin de stof in toegepaste vorm (o.a. sociologische voorbeelden en SPSS voorbeelden) wordt uitgelegd inclusief oefenvragen; studenten worden geacht de stof in deze sample sessions door te werken en oefenvragen te beantwoorden. Tijdens de werkcolleges wordt feedback gegeven op de sample sessions. Tijdens de computer-practica werken studenten aan opdrachten waarin ze de geleerde stof op nieuwe onderzoeksproblemen toepassen. 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • At least 1 of the courses below must have been passed
    • Research methods and statistics 2 (201100024)
    • MV: AR (SOC) (201800024)
Prerequisite knowledge
KOM en TOE (M&T vakken in BA-1)
Required materials
Book
Alan Agresti (2018). Statistical Methods for the Social Sciences. Fifth Edition. Pearson Education Limited. (ISBN 13: 978-1-29-222031-4 / ISBN 10: 1-292-22031-7).
Recommended materials
Book
Alphons de Vocht. Basishandboek SPSS (minstens versie 20) of Grotenhuis, M. te & Visscher, C. SPSS met syntax, of een equivalent boek over SPSS.
Instructional formats
Access

Computer practical

Class session preparation
Doorwerken van "sample sessions" in SPSS, literatuurstudie en computeropdrachten.

Lecture

Seminar

Tests
Subtest
Test weight40
Minimum grade1

Final test
Test weight60
Minimum grade1

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal